Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 51

Số lượt truy cập: 49081314

Danh sách dịch vụ công trực tuyến

DANH SÁCH CÁC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN CỦA BỘ Y TẾ

01/03/2016 09:10


 

STT

Tên DVC /Thủ tục hành chính

​Lĩnh vực

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC

Mức độ trực tuyến

Địa chỉ trên Internet

1

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với các loại thực phẩm chức năng; thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://xacnhanquangcao.vfa.gov.vn/

2

Cấp lại Giấy Tiếp nhận bản công bố hợp quy và Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

 

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://congbosanpham.vfa.gov.vn/

3

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng sản xuất trong nước

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://congbosanpham.vfa.gov.vn/

4

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng nhập khẩu

 

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://congbosanpham.vfa.gov.vn/

 

5

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật sản xuất trong nước (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://congbosanpham.vfa.gov.vn/

 

6

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật nhập khẩu (trừ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng)

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://congbosanpham.vfa.gov.vn/

 

7

Cấp giấy tiếp nhân bản công bố hợp quy đối với sản phẩm chưa có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (bên thứ nhất) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://congbosanpham.vfa.gov.vn/

 

8

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy đối với sản phẩm đã có qui chuẩn kỹ thuật dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận hợp quy được chỉ định (bên thứ ba) thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://congbosanpham.vfa.gov.vn/

 

9

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

 

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://chungnhancosodudieukien.vfa.gov.vn/

 

10

Cấp đổi giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế.

 

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

http://chungnhancosodudieukien.vfa.gov.vn/

 

11

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm được sản xuất trong nước (gồm: các hóa chất, chế phẩm mới được sản xuất trong nước; đã được cấp số lưu hành nhưng có thay đổi ...)

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

 

12

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành chính thức hóa chất, chế phẩm được nhập khẩu (đã được cho phép sử dụng ở nước ngoài nhưng lần đầu tiên được nhập khẩu để sử dụng ở Việt Nam)

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

 

13

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung quy cách đóng gói

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

 

14

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung hình thức hoặc nội dung mẫu nhãn

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

15

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung địa chỉ đơn vị sản xuất, địa chỉ đơn vị đăng ký

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

16

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung quyền sở hữu giấy chứng nhận đăng ký lưu hành

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

17

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung cơ sở sản xuất mới ngoài cơ sở sản xuất theo đăng ký chính thức

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

18

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung địa điểm sang chai, đóng gói hóa chất, chế phẩm tại nước ngoài thành sang chai đóng gói hóa chất, chế phẩm tại Việt Nam

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

19

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành bổ sung tác dụng, chỉ tiêu chất lượng hoặc phương pháp sử dụng

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

20

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành lại các hóa chất, chế phẩm đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành nhưng số đăng ký lưu hành sắp hết hiệu lực

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

21

Cấp giấy chứng nhận Đăng ký lưu hành lại các hóa chất, chế phẩm là nguyên liệu để sản xuất chế phẩm diệt côn trùng

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

22

Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn để làm khảo nghiệm, kiểm nghiệm

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

23

Cấp giấy phép nhập khẩu hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn để nghiên cứu; viện trợ; sử dụng cho mục đích đặc thù khác

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

24

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo trong lĩnh vực quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Y tế Dự phòng

 

Cục Quản lý môi trường y tế

4

http://dichvucong.vihema.gov.vn/

25

Cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Mỹ phẩm

 

Cục Quản lý Dược

4

http://congbomypham.cqldvn.gov.vn/

26

Cấp giấy giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Trang thiết bị và công trình y tế

 

Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế

4

Địa chỉ dành cho Doanh nghiệp

Địa chỉ dành cho Bộ Y tế​

27

Gia hạn giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Trang thiết bị và công trình y tế

 

Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế

4

Địa chỉ dành cho Doanh nghiệp

Địa chỉ dành cho Bộ Y tế

28

Cấp lại giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế áp dụng trong trường hợp giấy phép nhập khẩu còn hiệu lực nhưng bị mất hoặc bị hỏng

Trang thiết bị và công trình y tế

 

Vụ Trang thiết bị và Công trình Y tế

4

Địa chỉ dành cho Doanh nghiệp

Địa chỉ dành cho Bộ Y tế​

29

Xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

https://vnsw.gov.vn/

 

30

Cấp giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu

An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng

 

Cục An toàn thực phẩm

4

https://vnsw.gov.vn/

31

Cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Khám bệnh, chữa bệnh

 

Cục Quản lý khám, chữa bệnh

4

http://dangky.qlhanhnghekcb.vn

32

Đề nghị thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ về Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

 

Cục Quản lý khám, chữa bệnh

4

http://dangky.qlhanhnghekcb.vn

33

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị mất hoặc hư hỏng hoặc bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế  (B-BYT-185188-TT)

Khám bệnh, chữa bệnh

 

Cục Quản lý khám, chữa bệnh

4

http://dangky.qlhanhnghekcb.vn

34

Cấp lại chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam bị thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại điểm c, d, đ, e và g Khoản 1 Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế  (B-BYT-185197-TT)

Khám bệnh, chữa bệnh

 

Cục Quản lý khám, chữa bệnh 

4

http://dangky.qlhanhnghekcb.vn

35

Đề nghị cấp điều chỉnh phạm vi hoạt động chuyên môn trong chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ về Cục Quản lý khám, chữa bệnh - Bộ Y tế

Khám bệnh, chữa bệnh

 

Cục Quản lý khám, chữa bệnh

4

http://dangky.qlhanhnghekcb.vn

36

Kê khai/kê khai lại giá thuốc

Dược phẩm

 

Cục Quản lý Dược

4

http://125.212.133.233:8001/KKG

37

Tiếp nhận và xử lý thủ tục đăng ký thuốc

 

Dược phẩm

 

Cục Quản lý Dược

4

http://125.212.133.235:8000/DKT​

 

 

 

 

 

 

 ​​​​​​​​​