• Tiêu đề: Câu hỏi: Muốn sinh con thứ 3 thì tôi có bị vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình không?

  Người hỏi: Cán bộ quản lý của cơ quan nhà nước

 • Câu hỏi: Tôi là cán bộ quản lý của cơ quan Nhà nước, đã sinh 2 con nhưng con thứ 2 của tôi lúc 1,5 tháng tuổi không may bị xuất huyết não và mổ tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Sau mổ để lại di chứng Bại não thể vận động, giảm vận động 1/2 người phải, teo nhu mô não thùy thái dương phải... Nay tôi muốn sinh con thứ 3 thì tôi có bị vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình không?

  Bộ Y tế xin trả lời như sau:

  Theo quy định tại  Khoản 5 Điều 2, Nghị định 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh Dân số, quy định những trường hợp không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con: Cặp vợ chồng sinh con thứ ba, nếu đã có hai con đẻ nhưng một hoặc cả hai con bị dị tật hoặc mắc bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền, đã được Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh hoặc cấp Trung ương xác nhận.

  Theo quy định tại  Khoản 1 Điều 2, Thông tư số 03/2014/TT-BYT ngày 20/01/2014 của Bộ Y tế Ban hành Danh mục dị tật, bệnh hiểm nghèo không mang tính di truyền để xác định cặp vợ chồng sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con, quy định “Cặp vợ chồng sinh con thứ ba đã có một hoặc hai con đẻ bị mắc một trong các dị tật,bệnh hiểm nghèo thuộc Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này phải được Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội đồng Giám định y khoa Trung ương xác định”.

  Vì vậy, đề nghị ông/bà đưa con đến cơ sở Hội đồng Giám định y khoa tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc Hội đồng Giám định y khoa Trung ương để tiến hành giám định và xác định. Nếu con ông/bà thuộc đối tượng quy định tại Thông tư số 03/2014/TTBYT ngày 20/01/2014 của Bộ Y tế, được Hội đồng y khoa xác định thì ông/bà sinh con thứ ba không vi phạm quy định sinh một hoặc hai con.​

  ​​