• Tiêu đề: Bệnh thần kinh ngoại biên bán cấp, bệnh thoái hoá hết các đốt sống cổ và lưng.

  Tôi là bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam, nơi quân đội Mỹ rải chất độc hoá học. Sau khi phục viên, tôi trở về địa phương. Tôi có một con bị chết vì bại não, bản thân tôi nay bị bệnh nặng: Bệnh thần kinh ngoại biên bán cấp, bệnh thoái hoá hết các đốt sống cổ và lưng. Vừa qua, Nhà nước có chế độ đối với người có công, tôi đã làm hồ sơ đề nghị được giám định bệnh do bị phơi nhiễm chất độc hoá học và được Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội tỉnh Nghệ An cho đi khám và giám định tại Trung tâm giám định y khoa tỉnh. Ngày 22/12/2014, tôi được gọi đi khám và giám định, khi vào phòng nộp hồ sơ và khám thì nhân viên Trung tâm cho biết: “Bệnh thần kinh ngoại biên bán cấp bây giờ Bộ Y tế chưa khẳng định được là bệnh nhiễm chất độc hoá học hay không, hiện chỉ có bệnh ung thư và tiểu đường tuýp 2 mới được xác định là đúng”. Tôi muốn hỏi, cán bộ Trung tâm trả lời như vậy có đúng không? Bệnh như thế nào mới được coi là bệnh liên quan đến nhiễm chất độc hoá học? Xin cảm ơn Bộ trưởng.

  Người hỏi: bộ đội chiến đấu ở chiến trường miền Nam

 • Bộ Y tế xin trả lời như sau:

  Thực hiện Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với Cách mạng, ngày 18/11/2013, Bộ Y tế, bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT – BYT – BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ. Trong Thông tư này đã quy định rõ; Phạm vi áp dụng Danh mục bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học và Hồ sơ khám giám định y khoa. Bệnh thần kinh ngoại biên cấp tính hoặc bán cấp tính (Acute and subacute peripheral neuropathy) được quy định tại Khoản 10 Điều 2 của Thông tư số 41/2013/TTLT – BYT – BLĐTBXH nêu trên

  Hiện nay, Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 18/11/2013 của Bộ Y tế và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội , Bộ hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phơi nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ đang có hiệu lực thi hành, là căn cứ giúp các cơ quan có thẩm quyền giải quyết chế độ chính sách ưu đãi của Đảng và nhà nước theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng triển khai thực hiện.

   ​