• Tiêu đề: lập phòng khám đa khoa phục vụ bệnh nhân có BHYT gồm các khoa nội, ngoại, sản xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh

    Tôi muốn lập phòng khám đa khoa phục vụ bệnh nhân có BHYT gồm các khoa nội, ngoại, sản xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Trong đó, các khoa nội, ngoại và sản là bác sĩ làm việc toàn thời gian; xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh là bác sĩ làm việc bán thời gian. Vừa qua, tôi nộp hồ sơ tại BHYT Đồng Nai để đăng ký khám BHYT thì được trả lời là phải có 4 khoa có bác sĩ làm việc toàn thời gian. Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế quy định có ít nhất 02 (hai) chuyên khoa nội và ngoại, nhưng nay BHYT Đồng Nai quy định thành 4 khoa (nội, ngoại, xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh). Tôi muốn hỏi, BHYT Đồng Nai yêu cầu như vậy có đúng không?

    Người hỏi: Người dân

  • Bộ Y tế xin trả lời như sau:

    Theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 37/2014/TT-BYT ngày 17/11/2014 của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, BHYT thì điều kiện để phòng khám đa khoa tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu phải có giấy phép hoạt động (khoản 1) và có ít nhất 2 chuyên khoa nội và ngoại (tiết a, khoản 5), số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian theo quy định (tiết b, khoản 5). Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BYT ngày 14/11/2011 của Bộ Y tế hướng dẫn cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, thì số lượng bác sỹ làm việc toàn thời gian phải đạt ít nhất 50% trên tổng số số lượng bác sỹ của PKDK

    Như vậy, nếu BHXH Đồng Nai yêu cầu có bác sỹ làm việc toàn thời gian tại 4 khoa, phòng là không phù hợp với quy định.​