Ký hiệu văn bản Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức thực hành: Sau đại học ( Tiến sỹ: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới; Thạc sỹ: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới; Chuyên khoa II: Bệnh truyền nhiễm và các bệnh nhiệt đới; ...
Lĩnh vực Khoa học Công nghệ và Đào tạo
Cấp Cấp Trung ương
Tên công ty Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương
Link kết quả Xem kết quả
File đính kèm 1.B nh vi n B nh Nhi t i TU final.pdf
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 68

Số lượt truy cập: 53270509