Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 97

Số lượt truy cập: 53810680

Hoạt động lãnh đạo Bộ

Triển khai quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm

10/01/2019 05:02

Ngày 09/01/2019, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định số 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm


9.1.2018. ATTP 1.jpg
TS. Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

 

Tham dự Hội nghị có TS. Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công thương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện UBND, Sở Y tế 09 tỉnh, thành phố tham gia thí điểm…

Phát biểu tại Hội nghị, TS. Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết: Bộ Y tế đánh giá cao sự quản lý sâu rộng từ cấp cơ sở khi thực hiện quyết định số 38/QĐ-CP về thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm. Nhưng trong lĩnh vực thanh tra, lực lượng thanh tra quá mỏng, không đáp ứng được việc thanh kiểm tra toàn diện về ATTP nên mới tiến hành thanh tra ATTP ở phạm vi cấp tỉnh, thành phố, trong đó cấp xã, phường còn bỏ ngỏ. Vì thế, Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg đã đưa ra cơ chế đặc thù nhằm kịp thời nhằm quản lý tốt vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm ngay từ cơ sở.

9.1.2018. ATTP 2.jpg
Cục trưởng Cục ATTP (BYT) Nguyễn Thanh Phong phát biểu tại Hội nghị

Quyết định 47/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thí điểm triển khai Thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm tại huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai. Việc thí điểm sẽ được triển khai tại 100% số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với 7 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai, thí điểm không quá 25% số đơn vị hành chính cấp huyện thuộc đơn vị hành chính cấp tỉnh và không quá 20% số đơn vị hành chính cấp xã thuộc đơn vị hành chính cấp huyện. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành ATTP.

9.1.2018. ATTP 3.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

 

Để kịp thời triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có công văn số 87/BYT-ATTP, ngày 08/01/2019 gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và UBND 09 tỉnh/ thành phố thực hiện thí điểm đề nghị phối hợp, cụ thể:

Đề nghị UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện, xây dựng và ban hành kế hoạch của tỉnh về việc thực hiện Quyết định 47/2018/QĐ-TTg; xác định cụ thể địa bàn thí điểm để triển khai thực hiện theo quy định tại điều 24 của quyết định; hoàn thiện tiêu chuẩn của người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP; chỉ đạo UBND cấp huyện, xã quyết định phân công người thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP, phê duyệt kế hoạch thanh tra, triển khai các hoạt động thanh tra chuyên ngành ATTP cấp huyện, cấp xã.

Đề nghị Thanh tra Chính phủ chỉ đạo, triển khai bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra cho người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP cấp huyện, cấp xã của các tỉnh, thành phố thí điểm thực hiện theo các quy định của quyết định.

Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương phối hợp chỉ đạo thực hiện Quyết định 47/2018/QĐ-TTg: chỉ đạo UBND cấp tỉnh triển khai thanh tra chuyên ngành ATTP đối với sản phẩm/ nhóm sản phẩm thuộc phạm vi quản lý của các Bộ; phối hợp với Thanh tra Chính phủ và bộ Y tế tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ về ATTP cho người được giao nhiệm vụ thanh tra tại các địa phương thí điểm./.

Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử B​ộ Y tế​​


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ