Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 77

Số lượt truy cập: 53270631

Tin tức khác

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia mở thầu gói thầu mua thuốc ARV

13/09/2018 03:08

Sáng ngày 12/9/2018, Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia đã mở gói thầu Mua thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019.

Tới tham dự buổi lễ mở thầu có Bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia; cùng đại diện Lãnh đạo các Vụ/Cục, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ Y tế, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và 6 nhà thầu đã tham dự.

12.9.2018. Mua sắm thuốc quốc gia 1.jpg
Bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại Lễ mở thầu, Bà Nguyễn Thị Ngọc Bảo, Phó Giám đốc Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia cho biết: ngày 10/8/2018 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4963/QĐ-BYT Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc ARV sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019 của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia. Đến ngày 17/8/2018, Giám đốc TTMSTTTQG đã ban hành Quyết định số 34/QĐ-TTMS phê duyệt hồ sơ mời thầu Mua thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả cho các cơ sở điều trị trên toàn quốc năm 2019. Thông tin gói thầu đã được đăng trên Báo đấu thầu số 158 ngày 21/8/2018, ngày 23/8/2018 Trung tâm bắt đầu bán HSMT.

Trong quá trình phát hành hồ sơ mời thầu có 8 nhà thầu tham gia mua Hồ sơ mời thầu. Tính đến thời điểm đóng thầu (10h ngày 12/9/2018) đã có 6 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu nộp đúng thời gian và địa điểm của gói thầu trên.

12.9.2018. Mua sắm thuốc quốc gia 2.jpg
12.9.2018. Mua sắm thuốc quốc gia 3.jpg
12.9.2018. Mua sắm thuốc quốc gia 4.jpg
Các nhà thầu tham gia mở thầu kiểm tra niêm phong và ký xác nhận

Quang cảnh Lễ mở thầu

Đây là gói thầu mua sắm tập trung thứ 1 của Bộ Y tế năm 2018 được mở thầu sau khi Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia đi vào hoạt động năm 2017. Việc công khai mở gói thầu mua sắm tập trung sẽ tiết kiệm chi ngân sách, giảm giá mua, giảm chi phí thực hiện các thủ tục liên quan đến đấu thầu đồng thời đem lại sự minh bạch và đảm bảo tính khách quan trong quá trình đấu thầu./.

Ban Biên tập C​ổng T​h​ôn​g ti​​n ​điện​ t​ử ​​​B​​​​ộ​​ Y tế


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ