Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 165

Số lượt truy cập: 53900534

Hoạt động lãnh đạo Bộ

Thư gửi các Thầy giáo, Cô giáo, Công chức, viên chức thuộc các cơ sở đạo tạo nhân lực Y tế

06/11/2018 09:21

Thư gửi các Thầy giáo, Cô giáo, Công chức, viên chức thuộc các cơ sở đạo tạo nhân lực Y tế của Bộ trưởng Bộ Y tế

Thư gửi các Thầy giáo, Cô giáo, Công chức, viên chức thuộc các cơ sở đạo tạo nhân lực Y tế của Bộ trưởng Bộ Y tế

01-11-2018 BT Thư chúc mừng 20-11__.jpg


Tra cứu kết quả dịch vụ Tra KQ