Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 152

Số lượt truy cập: 50142093

Thông tin dự án chuẩn bị đầu tư
STTTên dự ánThời gian bắt đầuThời gian kết thúcNguồn vốnLoại tài trợKinh phí dự án
1 Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em - UNICEF 01/08/2012 01/08/2016 UNICEF KHL
2 Hỗ trợ kỹ thuật y tế cho điều trị các bệnh tim mạch ở Việt Nam (Kinh phí do phía Nhật quản lý và trực tiếp sử dụng). 01/01/2016 01/01/2020 JICA KHL HTDA
3 Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (Cơ sở II - Bệnh viện Chợ Rẫy) 27/02/2015 27/02/2020 JICA Vay
4 Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thuộc Chương trình tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 01/01/2015 01/01/2018 GER Vay HTDA
5 Hỗ trợ y học từ xa tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức với một số bệnh viện địa phương 01/01/2015 01/01/2018 GER Vay HTDA
6 Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 01/01/2014 01/01/2019 Vay HTDA
7 Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 01/01/2013 01/12/2017 ADB Vay HTDA
8 Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế 27/01/2011 27/01/2016 Vay HTDA
9 Quyết định số 35/QĐ-BYT, ngày 09/1/2015 09/01/2015