Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 78

Số lượt truy cập: 53271422

Tìm kiếm dự án đầu tư
Tìm kiếm dự án đầu tư:
Nhập khóa tìm kiếm là tên đề dự án, lĩnh vực,...
STTTên dự ánThời gian bắt đầuThời gian kết thúcNguồn vốnLoại tài trợKinh phí dự án
1 Thông tin lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện dự án Xã hội hóa liên doanh liên kết 09/07/2018