Theo bạn, nội dung cung cấp trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế:


Đang truy cập: 252

Số lượt truy cập: 50107045

Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn024. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn024. 62732468
3Nguyễn Thanh LongThứ trưởngnguyenthanhlong@moh.gov.vn024. 62837979
4Lê Quang CườngThứ trưởnglequangcuong@moh.gov.vn024. 62637979
5Phạm Lê TuấnThứ trưởngphamletuan@moh.gov.vn024. 62732258
6Trương Quốc CườngThứ trưởng
Văn phòng Bộ
7Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn024. 62732222
8Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn024. 62732290
9Phạm Thanh BìnhPhó Chánh văn phòngbinhpt@moh.gov.vn024. 62732211
10Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn024. 62732196
11Đào ChínhPhó Chánh Văn phòngdaochinh@moh.gov.vn
12Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn024.62732154
13Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn024.62732388
14Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn024. 62732148024. 62732140
15Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn024. 62732177
16Tổng đài024. 62732273
17Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn024. 62732268
18Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn024. 62733304
19Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn024. 62733313
20Đơn vị PC Thảm họavpb7@moh.gov.vn024. 62732207