Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 3 Năm 2019
Từ ngày: 14/01/2019 - Tới ngày: 20/01/2019

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 14/01/2019
 
Thứ Ba 15/01/2019
 
Thứ Tư 16/01/2019
 
Thứ Năm 17/01/2019
 
Thứ Sáu 18/01/2019
 
Thứ Bảy 19/01/2019
 
Chủ nhật 20/01/2019