Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 38 Năm 2018
Từ ngày: 17/09/2018 - Tới ngày: 23/09/2018

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 17/09/2018
 
Thứ Ba 18/09/2018
 
Thứ Tư 19/09/2018
 
Thứ Năm 20/09/2018
 
Thứ Sáu 21/09/2018
 
Thứ Bảy 22/09/2018
 
Chủ nhật 23/09/2018