Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 30 Năm 2018
Từ ngày: 23/07/2018 - Tới ngày: 29/07/2018

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 23/07/2018
 
Thứ Ba 24/07/2018
 
Thứ Tư 25/07/2018
 
Thứ Năm 26/07/2018
 
Thứ Sáu 27/07/2018
 
Thứ Bảy 28/07/2018
 
Chủ nhật 29/07/2018