Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 46 Năm 2018
Từ ngày: 12/11/2018 - Tới ngày: 18/11/2018

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 12/11/2018
 
Thứ Ba 13/11/2018
 
Thứ Tư 14/11/2018
 
Thứ Năm 15/11/2018
 
Thứ Sáu 16/11/2018
 
Thứ Bảy 17/11/2018
 
Chủ nhật 18/11/2018