Lịch công tác

Tuần trước

Tuần thứ 20 Năm 2018
Từ ngày: 14/05/2018 - Tới ngày: 20/05/2018

Tuần sau

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo bộ
Thứ Hai 14/05/2018
 
Thứ Ba 15/05/2018
 
Thứ Tư 16/05/2018
 
Thứ Năm 17/05/2018
 
Thứ Sáu 18/05/2018
 
Thứ Bảy 19/05/2018
 
Chủ nhật 20/05/2018