Danh bạ điện tử
Lựa chọn danh mục tìm kiếm
STT Họ tên/ Phòng ban Chức danh Email Số di động Số cố định
Lãnh đạo Bộ Y tế
1Nguyễn Thị Kim TiếnBộ trưởngnguyenthikimtien@moh.gov.vn024. 62732180
2Nguyễn Viết TiếnThứ trưởngnguyenviettien@moh.gov.vn024. 62732468
3Trương Quốc CườngThứ trưởngtruongquoccuong@moh.gov.vn024.6273.2221
4Nguyễn Trường SơnThứ trưởngnguyentruongson@moh.gov.vn
Văn phòng Bộ
5Nguyễn Xuân TrườngChánh Văn phòng Bộnxtruong@moh.gov.vn024. 62732222
6Lê Thành TríPhó Chánh văn phòngtrilt@moh.gov.vn024. 62732290
7Nguyễn Anh TuấnPhó Chánh văn phòngtuanna@moh.gov.vn024. 62732196
8Hà Anh ĐứcPhó Chánh Văn phònghaanhduc@moh.gov.vn024.62732154
9Đỗ Trường DuyPhó Chánh Văn phòngdotruongduy@moh.gov.vn024.62732388
10Phòng Hành chínhvpb5@moh.gov.vn024. 62732148024. 62732140
11Phòng Tổng hợpvpb1@moh.gov.vn024. 62732177
12Tổng đài024. 62732273
13Phòng Công nghệ thông tinvpb8@moh.gov.vn024. 62732268
14Phòng lưu trữvpb6@moh.gov.vn024. 62733304
15Phòng Quản trịvpb4@moh.gov.vn024. 62733313
16Đơn vị PC Thảm họavpb7@moh.gov.vn024. 62732207
17Đại diện Văn phòng Bộ Y tế tại TP. Hồ Chí Minh08. 38293570
Vụ Hợp tác Quốc tế
18Trần Thị Giáng HươngVụ trưởnghuongttg.qt@moh.gov.vn024. 62732233
19Nguyễn Thị Minh ChâuPhó Vụ trưởngchauntm.qt@moh.gov.vn024. 62732223
20Nguyễn Mạnh CườngPhó Vụ trưởngcuongnm.qt@moh.gov.vn024. 62732218
21Văn thư VụFax:024.62732192024.62732192
Vụ Kế hoạch - Tài chính
22Nguyễn Nam LiênVụ trưởngliennn.khtc@moh.gov.vn024. 62732365
23Phạm Lê Thu HằngPhó Vụ trưởnghangplt.khtc@moh.gov.vn024.62732329
24Đặng Việt HùngPhó Vụ trưởnghungdv.khtc@moh.gov.vn024. 62732266
25Lê Thành CôngPhó Vụ Trưởngconglt.khtc@moh.gov.vn024.62732329
26Nguyễn Công SinhPhó Vụ trưởngsinhnc.khtc@moh.gov.vn024. 62732327
27Văn thư Vụ024.62732269
Vụ Tổ chức cán bộ
28Phạm Văn TácVụ trưởngtacpv.tccb@moh.gov.vn024. 62732355
29Nguyễn Tuấn HưngPhó Vụ trưởnghungnt.tccb@moh.gov.vn024. 62732254
30Trần Viết HùngPhó Vụ trưởnghungtv.tccb@moh.gov.vn024. 62732230
31Nguyễn Hồng SơnPhó Vụ Trưởngsonnh.tccb@moh.gov.vn
32Văn thư Vụ024. 62732259
Vụ Trang thiết bị - Công trình Y tế
33Nguyễn Minh TuấnVụ trưởngtuannm.ttbct@moh.gov.vn024. 62732277
34Nguyễn Kim TrungPhó Vụ trưởngtrungnk.ttbct@moh.gov.vn024. 62732276
35Phòng Tổng hợpFax:024.62732279024.62732272
Vụ Pháp chế
36Nguyễn Huy QuangVụ trưởngquangnh.pc@moh.gov.vn024. 62732298
37Trần Thị TrangPhó Vụ trưởngtrangtt.pc@moh.gov.vn024. 62732402
38Văn thư Vụ024. 62747979
Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng
39Nguyễn Đình AnhVụ trưởnganhnd.ttkt@moh.gov.vn024. 63277979
40Hoàng Thị ThơmPhó Vụ trưởng0912730507024.62732244
h5n1
H7n9
CumA

Đang truy cập: 265

Số lượt truy cập: 53811158