Dự án chuẩn bị đầu tư

STT Tên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguồn vốn Loại tài trợ Kinh phí dự án
1 Thông tin lựa chọn nhà thầu đầu tư thực hiện dự án Xã hội hóa liên doanh liên kết 09/07/2018
2 Vì sự sống còn và phát triển của trẻ em - UNICEF 01/08/2012 01/08/2016 UNICEF KHL
3 Xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy Hữu nghị Việt - Nhật (Cơ sở II - Bệnh viện Chợ Rẫy) 27/02/2015 27/02/2020 JICA Vay
4 Hỗ trợ kỹ thuật y tế cho điều trị các bệnh tim mạch ở Việt Nam (Kinh phí do phía Nhật quản lý và trực tiếp sử dụng). 01/01/2016 01/01/2020 JICA KHL HTDA
5 Chương trình Phát triển nguồn nhân lực y tế 27/01/2011 27/01/2016 Vay HTDA
6 Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức thuộc Chương trình tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 01/01/2015 01/01/2018 GER Vay HTDA
7 Hỗ trợ y học từ xa tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức với một số bệnh viện địa phương 01/01/2015 01/01/2018 GER Vay HTDA
8 Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên giai đoạn 2 01/01/2014 01/01/2019 Vay HTDA
9 Nâng cao năng lực phòng, chống HIV/AIDS khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 01/01/2013 01/12/2017 ADB Vay HTDA
10 Quyết định số 35/QĐ-BYT, ngày 09/1/2015 09/01/2015 35.586.003.000 đồng