Các dự án đang triển khai

STT Tên Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc Nguồn vốn Loại tài trợ Kinh phí dự án
1 Tăng cường và mở rộng phòng chống lao kháng đa thuốc ở Việt Nam 01/01/2011 01/12/2017 QTC KHL HTDA
2 Hợp tác y tế giữa Việt Nam và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tài khóa 2016-2017 01/01/2016 01/12/2017 WHO KHL HTDA
3 Hỗ trợ Bộ Y tế thực hiện hiệu quả Chiến lược Quốc gia Dân số và SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2020 01/01/2013 01/12/2020 UNFPA KHL
4 Xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội thành trường đại học chuyên ngành trọng điểm quốc gia ngang tầm khu vực vào năm 2020 01/01/2013 01/01/2017 CP Hàn Quốc Vay HTDA
5 Tăng cường phòng chống sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình phòng chống sốt rét quốc gia, giai đoạn 2016-2017 01/01/2016 01/12/2017 QTC KHL HTDA
6 Nghiên cứu cơ chế gây độc và xây dựng mô hình giám sát vi khuẩn kháng kháng sinh lưu hành trong thực phẩm 01/01/2014 01/12/2018 JICA KHL
7 Tăng cường năng lực sản xuất vắc xin phối hợp Sởi-Rubella 01/01/2014 01/12/2016 JICA KHL
8 Hỗ trợ y tế các tỉnh vùng Đông Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng 27/09/2013 01/09/2018 WB Vay HTDA
9 Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, GĐ 2 01/01/2013 01/01/2017 GER KHL
10 Nâng cao năng lực quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Kông mở rộng 01/04/2013 01/04/2018 ADB Vay
11 Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế 27/02/2014 27/02/2020 Vay HTDA
12 Xây dựng, mở rộng Trường Đại học Y Thái Bình giai đoạn 2 01/01/2013 01/12/2017
13 Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện 02/06/2011 02/08/2017 WB Vay HTDA
14 Xây dựng cơ sở 2-Trường Cao đẳng kỹ thuật y tế II (Nay là Trường Đại học Y dược Đà Nẵng) 01/01/2014 01/12/2018
15 Xây dựng Bệnh viện Phong và da liễu TW Quy Hòa giai đoạn 2 01/01/2014 01/12/2018
16 Trường Đại học Kỹ thuật y tế Hải Dương giai đoạn 2 01/01/2011 01/12/2015
17 Cung cấp TTB BV Răng Hàm Mặt TW TP HCM 01/01/2011 01/12/2015
18 Cải tạo, mở rộng BV Lão khoa TW 01/01/2013 01/12/2015
19 Trung tâm tiêu hóa bệnh viện E 11/01/2012 01/12/2015
20 Dự án đầu tư trang thiết bị đơn vị gen trị liệu bệnh viện Bạch Mai 01/01/2012 01/12/2015

Thăm dò ý kiến