Truy cập nội dung luôn

Bộ Y tế thông tin về cung ứng vắcxin phòng bệnh phối hợp cho Chương trình tiêm chủng mở rộng

29/11/2018 | 06:26 AM

 | 

Chiều 29/10, Bộ Y tế thông tin về cung ứng vắcxin phòng bệnh phối hợp cho Chương trình tiêm chủng mở rộng.


11.3.jpg
Tiêm chủng cho trẻ em.

Theo Cục quản lý Dược (Bộ Y tế), hiện có 8 loại vắcxin phòng bệnh được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam. Những loại vắcxin này phòng được nhiều bệnh.

Theo báo cáo của các đơn vị về kế hoạch cung ứng vắcxin năm 2018-2019, lượng vắc xin phòng bệnh phối hợp bạch hầu, ho gà, uốn ván đủ để cung cấp cho nhu cầu tiêm chủng của nhân dân trong tiêm chủng mở rộng và tiêm chủng dịch vụ.

8 loại vắcxin gồm: Vắcxin Adacel: phòng được 3 bệnh, bạch cầu, ho gà, uốn ván do Canada sản xuất.
Vắcxin bạch hầu, ho gà, uốn ván hấp thụ: phòng 3 bệnh do Viện vắc xin và sinh phẩm y tế Việt Nam sản xuất.

Vắcxin Tetraxim: phòng 4 bệnh, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt - do Pháp sản xuất.

Vắcxin Pentaxim: phòng được 5 bệnh, bạch hầu, uốn ván, ho gà, bại liệt, bệnh do Hib do Pháp sản xuất.

Vắcxin ComBe Five (Liquid) phòng được 5 bệnh, bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bệnh do Hib do Ấn Độ sản xuất...

Vắcxin Diptheria, Tetanus, Pertussis… phòng 5 bệnh (bạch hầu, uốn ván, ho gà, viên gan B, bệnh do Hib), do Ấn Độ sản xuất.

Vắcxin Hexaxim và Infanrix Hexa phòng 6 bệnh (Bạch hầu, uốn ván, ho gà, viêm gan B, bại liệt do Hib)./.


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 12027468
  • Số người đang truy cập: 1