Cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình

Phát động cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân

Thứ Tư, ngày 06/11/2019 03:30

Thể lệ cuộc thi tác phẩm phóng sự phát thanh, truyền hình về sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân

Thứ Ba, ngày 05/11/2019 08:56

Thăm dò ý kiến