Điểm tin y tế ngày 04/7/2019

05/07/2019 | 15:56 PM

 | 

THÔNG TIN Y TẾ TRONG NƯỚC

 

 1. Hướng tới toàn dân được chăm sóc sức khỏe ngay từ cơ sở

Chăm sóc sức khỏe ban đầu nhấn mạnh đến vấn đề sức khỏe thiết yếu, tăng cường sức khỏe, phòng bệnh, chữa bệnh và phục hồi sức khỏe cho mỗi cá nhân trong cộng đồng. Trong đó, sức khỏe người dân cần được quan tâm để có thể đạt được mức tốt nhất. Vì thế chăm sóc sức khỏe ban đầu được xem là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của ngành y tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Việt Nam cam kết đạt được bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân vào năm 2030. PGS.TS Nguyễn Trường Sơn cho rằng chăm sóc sức khỏe ban đầu đang là một trong những chiến lược của Y tế Việt Nam. Việt Nam tự hào đã đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG) và bây giờ, Việt Nam đang tiến tới để đạt các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG). Việt Nam nhất trí thành lập Nhóm công tác về Đổi mới chăm sóc sức khỏe ban đầu ở Việt Nam. Những ưu tiên của Việt Nam về sức khỏe trên cương vị Chủ tịch ASEAN 2020 bao gồm chăm sóc sức khỏe ban đầu, dịch bệnh mới nổi, bệnh không lây nhiễm (NCD)…Tại Việt Nam, vai trò của chăm sóc sức khỏe ban đầu đã nhận được chỉ đạo về chiến lược và cam kết chính trị. Chăm sóc sức khỏe ban đầu có thể coi là nhiệm vụ cần thiết và cấp bách của ngành y tế. Nghị quyết 20- NQ/TW đã đề ra mục tiêu thực hiện bao phủ chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế toàn dân; mọi người dân đều được quản lý, chăm sóc sức khỏe; được bảo đảm bình đẳng về quyền và nghĩa vụ trong tham gia bảo hiểm y tế và thụ hưởng các dịch vụ y tế. Đề án 2384 về xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở, và dự án thí điểm xây dựng 26 trạm y tế xã phường trên 8 tỉnh, TP đã mang lại một số kết quả, tuy nhiên thách thức vẫn còn nhiều.Đánh giá riêng về y tế cơ sở, Bộ trưởng Bộ Y tế từng chia sẻ, trong năm 2019, ngành y tế tiếp tục triển khai Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. Hiện nay, cả nước đã có khoảng 90% trạm y tế xã có bác sĩ làm việc, 95% trạm y tế xã có y sĩ sản nhi hoặc nữ hộ sinh, 99,7% xã có cơ sở trạm (0,3% phải nhờ cơ sở khác), 99% thôn, bản, ấp có nhân viên y tế hoạt động, 76% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã.

Số lượng các dịch vụ thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật của trung tâm y tế huyện, trạm y tế xã ngày càng tăng, một số đơn vị đã thực hiện được một số kỹ thuật của tuyến trên; trên 70% người có thẻ BHYT đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại y tế cơ sở. Gần 90% trạm y tế xã thực hiện khám chữa bệnh BHYT. Số lượt khám, chữa bệnh BHYT tại y tế cơ sở chiếm khoảng 70% (xã khoảng 20%, huyện khoảng 50%); Xây dựng và thực hiện mô hình 26 trạm y tế xã điểm theo nguyên lý y học gia đình. Phát triển mô hình phòng khám bác sĩ gia đình ở các nơi có điều kiện, đã có 240 phòng khám bác sỹ gia đình tại 7 tỉnh/TP.

Một số địa phương như Hà Nội, Hà Tĩnh… đã thực hiện quản lý hồ sơ sức khỏe cá nhân cho khoảng 80% dân số. Xây dựng và triển khai hệ thống kết nối y tế từ xa của 26 trạm y tế xã điểm với các trung tâm y tế, BV tuyến trên, Sở Y tế và Bộ Y tế. Nhằm nâng cao hơn nữa năng lực tuyến y tế cơ sở, trong năm 2019, các tỉnh, TP đã và đang đẩy nhanh việc thực hiện mô hình trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, trung tâm y tế huyện đa chức năng và trực tiếp quản lý trạm y tế. Đối với huyện có BVĐK huyện được xếp hạng II trở lên cũng nên thực hiện mô hình trung tâm y tế huyện đa chức năng, trừ trường hợp đặc thù, theo yêu cầu thực tế của địa phương.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và đẩy mạnh thực hiện Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. Cụ thể, tất cả các tỉnh, TP tập trung nguồn lực để nâng cao năng lực của y tế cơ sở, triển khai mô hình trạm y tế xã theo nguyên lý y học gia đình, quản lý sức khỏe đến từng người dân. Các tỉnh, TP thực hiện đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, luân phiên bác sĩ từ trung tâm y tế về trạm y tế xã và ngược lại để nâng cao trình độ chuyên môn cho viên chức y tế xã. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hoạt động của trạm y tế xã, khám chữa bệnh từ xa. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, khuyến khích y tế tư nhân, các tổ chức xã hội, tôn giáo tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động, dự phòng, nâng cao sức khỏe, khám sáng lọc, phát hiện sớm bệnh tật cho nhân dân ngay tại cộng đồng.

Bên cạnh đó là việc củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng và tăng cường năng lực giám sát bệnh không lây nhiễm. Tiếp tục nâng cao tỉ lệ và chất lượng tiêm chủng mở rộng, bảo đảm vắc-xin cho tiêm chủng mở rộng, phát triển các loại hình tiêm chủng dịch vụ để người dân tiếp cận ngày càng nhiều với các loại vắc-xin, đảm bảo tiêm chủng an toàn hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu tỷ lệ tiêm chủng đạt trên 95%...

 1. Tỷ lệ bao phủ BHYT không ngừng tăng lên

Bộ Y tế và BHXH Việt Nam vừa tổ chức hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT quý I/2019 ngày 14/5/2019. Tại hội nghị này, bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những kết quả đạt được trong lĩnh vực BHYT thời gian qua.

Tại cuộc họp này, ộb Y tế thông tin về việc, trong quý I/2019, bộ Y tế đã ban hành 04 Thông tư về BHYT. Về nội dung dự thảo Đề án sửa đổi Luật BHYT, Bộ Y tế đang hoàn thiện báo cáo đánh giá thực hiện Luật BHYT và phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức hội thảo đánh giá thực hiện Luật và khuyến nghị định hướng sửa Luật BHYT và 03 Thông tư đang trong quá trình đánh giá xây dựng.

Theo thống kê của BHXH Việt Nam, Quý I/2019, có trên 83,4 triệu người tham gia BHYT, đạt 98,0% so với kế hoạch giao; trên 41.756 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT, với tổng số chi là 22.697 tỷ đồng.

Về đấu thầu thuốc tập trung, BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện thí điểm lần 2 đấu thầu thuốc tập trung quốc gia theo Nghị quyết số 59/NQ-CP của Chính phủ. Tại BHXH các tỉnh đã tham gia hơn 350 hội đồng đấu thầu trên toàn quốc, nhân lực tham gia khoảng 600 cán bộ, góp phần giảm giá thuốc khoảng 22,4% so với giá trúng thầu năm 2018.

Bên cạnh đó, việc liên thông dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT đến nay toàn quốc đạt 97,82%; hồ sơ gửi lên hệ thống đúng ngày đạt 79,3%, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2018 và Quý I năm 2019 chính sách BHYT có nhiều thay đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; Thông tư số 48/2017/TT-BYT của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý chi phí khám, chữa bệnh BHYT; Thông tư số 15/2018/TT-BYT và Thông tư số 39/2018/TT-BYT của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc... đã tác động đến việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT thời gian qua.

Cũng tại cuộc họp, các đơn vị trực thuộc bộ Y tế và BHXH Việt Nam tập trung thảo luận một số khó khăn, vướng mắc trong triển khai, thực hiện chính sách BHYT hiện nay. Trong đó, tập trung vào những vướng mắc trong thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BYT.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Phạm Lương Sơn nhấn mạnh: “Quá trình triển khai thực tế, BHXH Việt Nam đã phát hiện một số tồn tại, vướng mắc và luôn kịp thời kiến nghị bộ Y tế và các đơn vị liên quan để tìm cách khắc phục, tháo gỡ. Với những khó khăn, vướng mắc hiện nay, BHXH Việt Nam mong muốn bộ Y tế sớm chỉ đạo, phối hợp cùng giải quyết kịp thời. Cụ thể, trên cơ sở các văn bản, ý kiến thảo luận, trao đổi, thống nhất giữa 2 ngành cần sớm có văn bản hướng dẫn để các địa phương, cơ sở y tế thực hiện. Các phương án xử lý cần cần linh hoạt, nhất quán, khả thi cao, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh và quản lý an toàn, hiệu quả quỹ BHYT”.

Tại hội nghị, bộ trưởng bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đánh giá cao những kết quả đạt được trong lĩnh vực BHYT thời gian qua. Đặc biệt, là tỷ lệ bao phủ BHYT không ngừng tăng lên, vượt chỉ tiêu do Thủ tướng Chính phủ giao; chất lượng khám, chữa bệnh BHYT được cải thiện với danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật được mở rộng, bảo đảm tốt quyền lợi người có thẻ BHYT.Với những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT thời gian qua, Bộ trưởng bộ Y tế yêu cầu các Vụ, Cục của Bộ khẩn trương phối với các đơn vị liên quan của BHXH Việt Nam rà soát, từng bước giải quyết các vấn đề đang còn tồn tại; Vụ BHYT làm đầu mối đôn đốc, tổng hợp tiến độ giải quyết, báo cáo lãnh đạo hai Ngành.

 1. Cộng đồng nên chung tay, thúc đẩy thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu

Chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) và bao phủ sức khỏe toàn dân (SKTD) nếu được thực hiện tốt sẽ giúp Việt Nam có thể song song tăng trưởng kinh tế xã hội mạnh mẽ và công bằng. Ngày 16/5, tại một hội thảo về chăm sóc sức khỏe ban đầu, PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn - Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định: Chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) là nền tảng thực hiện bao phủ sức khỏe toàn dân (SKTD) và tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Vì vậy, CSSKBĐ là vấn đề mà chính phủ Việt Nam cũng như toàn nhân dân cần chú trọng và có lộ trình rõ ràng.

TS. Phan Lê Thu Hằng - Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế cho biết, thực trạng bao phủ CSSK toàn dân ở Việt Nam đã có những thành tựu nhất định, nhưng vẫn còn tồn tại những hạn chế không đáng có. Vì vậy, để khắc phục được nhược điểm và hoàn thành mục tiêu đề ra, chúng ta cần phải ưu tiên tăng cường CSSKBĐ gắn với đổi mới y tế cơ sở như: Đổi mới về tài chính; củng cố tổ chức; đảm bảo nguồn lực cho mạng lưới y tế cơ sở; chú trọng truyền thông.

Theo PGS. Andrew Ellner - Giám đốc Chương trình Chăm sóc Sức khỏe Ban đầu Toàn cầu và Thay đổi Xã hội, Đại học Y Harvard, năm 2018 đã có 87,7% người dân Việt Nam có bảo hiểm y tế, đây là một điều đáng mừng hướng tới mục tiêu thực hiện CSSKBĐ. Tuy nhiên, lệ phí và chia sẻ chi phí vẫn là một rào cản lớn, các dịch vụ được bảo hiểm chi trả vẫn còn hạn chế. Đặc biệt, Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển tiếp từ nước có thu nhập thấp sang thu nhập trung bình thấp, vì vậy việc CSSKBĐ và bao phủ SKTD là rất cần thiết để Việt Nam có thể song song tăng trưởng kinh tế xã hội mạnh mẽ và công bằng.

PGS.TS. Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh kêu gọi toàn cộng đồng hành động cùng nhau chung tay, thúc đẩy thực hiện CSSKBĐ nhằm hướng tới mục tiêu bao phủ y tế toàn cầu vào năm 2030.

 1. Giảm giá thuốc thông qua đàm phán giá

Trong báo cáo gửi các ĐBQH, Bộ Y tế cho biết, nhiệm vụ trọng tâm công tác trong thời gian tới của bộ là tiếp tục phát huy hiệu quả giảm giá thuốc thông qua đấu thầu tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá.

Bộ Y tế cho biết, bộ này đã triển khai công tác đấu thầu tập trung cấp quốc gia trong năm 2017 và năm 2018 giúp giảm giá thuốc và tiếp tục sẽ tạo dư địa bù đắp cho việc tăng giá viện phí trong năm 2019 và năm 2020. Theo đó trong năm 2018-năm đầu tiên bộ triển khai đàm phán giá đối với các thuốc biệt dược gốc Cerebrolysin, Tienam, Nexavar và Mabthera  đã tiết giảm được 551 tỷ đồng (giảm 18,55% so với giá trúng thầu hiện tại) và các thuốc trên sẽ được cung ứng theo giá đã đàm phán tại các cơ sở y tế trong năm 2019, 2020.

Đề cập đến việc giảm giá thuốc trong thời gian tới theo  Bộ Y tế, bộ này đang mở rộng tiến hành triển khai đấu thầu thuốc tập trung cấp quốc gia thông qua việc ban hành Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia thực hiện và Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia năm 2018 do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam thực hiện.

Đối với thuốc biệt dược gốc, thuốc còn bảo hộ và những thuốc có nguy cơ độc quyền có 1-2 cơ sở sản xuất, thực hiện cơ chế quản lý giá thuốc bằng hình thức đàm phán giá thuốc theo quy định Luật Đấu thầu năm 2013 và Luật Dược năm 2016.

Đối với thuốc phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh của bệnh nhân ngoại trú, theo Bộ Y tế, Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 đã sửa đổi quy định thống nhất mức thặng số bán lẻ của nhà thuốc trong khuôn viên bệnh viện công lập (2%-15%) tùy theo giá trị thuốc mua vào tính theo đơn vị đóng gói nhỏ nhất và quản lý danh mục thuốc, giá mua vào tại cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập theo danh mục, giá trúng thầu của chính cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và của các cơ sở y tế tuyến tỉnh trở lên. Còn về thuốc lưu hành trên thị trường, hiện trên cả nước có khoảng trên 63 nghìn cơ sở bán lẻ thuốc cạnh tranh theo cơ chế thị trường.

 1. Chủ động tháo gỡ những khó khăn về chính sách Bảo hiểm Y tế

Đây là những vấn đề được đặt ra tại hội nghị giao ban thực hiện chính sách BHYT quý I/2019 do BHXH Việt Nam và Bộ Y tế tổ chức mới đây. Theo BHXH Việt Nam việc liên thông dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT đến nay toàn quốc đạt 97,82%.Theo thống kê của BHXH Việt Nam, năm 2018, có trên 83,5 triệu người tham gia BHYT, đạt 88,5% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 3,3%. Quý I/2019 có trên 41.756 triệu lượt người khám, chữa bệnh BHYT, với tổng số chi là 22.697 tỷ đồng bằng 23,53% dự toán giao toàn quốc.

Trong đấu thầu thuốc, BHXH Việt Nam đã cử cán bộ tham gia Tổ thẩm định, tổ chức thực hiện thí điểm lần 2 đấu thầu thuốc tập trung quốc gia. Qua đó giá thuốc giảm khoảng 22,4% so với giá trúng thầu năm 2018. 3 tháng đầu năm 2019, chi phí thuốc là 9.729 tỷ, chiếm 37,7% tổng số chi phí khám, chữa bệnh BHYT. Bên cạnh đó, việc liên thông dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh BHYT đến nay toàn quốc đạt 97,82%; hồ sơ gửi lên hệ thống đúng ngày đạt 79,3%, tăng 1,6 lần so với cùng kỳ năm trước.

Đối với tình hình thực hiện dự toán chi năm 2019, ông Nguyễn Tá Tỉnh- Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT, BHXH Việt Nam cho biết, BHXH Việt Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố chủ động báo cáo UBND tỉnh thông báo số tạm giao kinh phí KCB BHYT cho từng cơ sở KCB ngay từ tháng 1/2019, để các cơ sở chủ động sử dụng hiệu quả.

Đồng thời, phối hợp với Sở Y tế ban hành kế hoạch chỉ đạo cơ sở KCB nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn kinh phí theo dự toán đã được Thủ tướng Chính phủ giao… dù vậy vẫn còn những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong thanh toán chi phí KCB BHYT. Cụ thể là những vướng mắc trong thực hiện Nghị định 146/2018/NĐ-CP và Thông tư số 39/2018/TT-BYT như: chưa thống nhất giữa 2 mẫu giấy chuyển tuyến khám, chữa bệnh BHYT theo quy định cũ và mới; chưa rõ trong việc xác định tiêu chí khám, chữa bệnh theo yêu cầu tại cơ sở y tế tư nhân; khó khăn trong xác định tổng mức thanh toán khám, chữa bệnh BHYT; còn tình trạng thu gom người bệnh, nhất là tại các cơ sở KCB y dược dân tộc, phục hồi chức năng…

Chia sẻ về việc triển khai chính sách BHYT, ông Lê Văn Khảm- Vụ trưởng Vụ BHYT, Bộ Y tế cho biết: Trong Quý I, Bộ Tài chính cùng với Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã thống nhất trình Chính phủ ban hành Quyết định 22/QĐ-TTg về dự toán chi KCB BHYT năm 2019; đồng thời, Bộ Y tế cũng đã ban hành Thông tư 01/TT-BYT quy định việc điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở KCB BHYT. Về Đề án sửa đổi Luật BHYT, Bộ Y tế đang hoàn thiện báo cáo và phối hợp với BHXH Việt Nam tổ chức Hội thảo đánh giá thực hiện luật và khuyến nghị, định hướng sửa đổi Luật BHYT. Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong thực hiện pháp luật về BHYT. Tuy nhiên, theo ông  Khảm, hiện nay vẫn còn tồn tại một số vướng mắc trong thực hiện chính sách BHYT, rất cần sự thống nhất giải quyết, phối hợp giữa Bộ Y tế và BHXH Việt Nam.

Đứng trước thực tế trên, tại Hội nghị giao ban, các đại diện Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đều thống nhất cho rằng, các đơn vị của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam cần thống nhất triển khai mô hình giám định BHYT theo tỉ lệ, theo chuyên đề để vừa phù hợp thực tiễn, vừa nhằm hạn chế trục lợi quỹ. Bên cạnh đó, cùng đồng hành và phối hợp chặt chẽ trong việc thẩm định nguyên nhân vượt trần, vượt quỹ KCB BHYT.

Theo đó, Bộ Y tế sẽ cùng với BHXH Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, thống nhất giải quyết, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc xoay quanh các vấn đề: Xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, danh mục thuốc, vật tư y tế, đấu thầu thuốc tập trung, điều trị nội trú, tổ chức hoạt động của các phòng khám đa khoa khu vực…

Bên cạnh đó, thống nhất với BHXH Việt Nam về hướng dẫn cách tính hệ số k; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT để hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân.

 1. Khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho gần hàng ngàn CNLĐ

Ngày 18.5, LĐLĐ An Giang phối hợp với Sở Y tế và Cty CP dược phẩm An Giang tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho CNLĐ, mở đầu chuỗi hoạt động khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho hàng ngàn CNLĐ toàn tỉnh trong Tháng công nhân 2019.

Ngay trong đợt khám đầu tiên, đoàn cùng đội ngũ y, bác sĩ trường Cao đẳng y tế An Giang đến khám, cấp thuốc miễn phí nhiều bệnh thông thường cho hơn 300 CNLĐ đang làm việc tại Cty xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ (huyện Thoại Sơn). Dịp này, đoàn cũng mời đại diện ngành Công an đến tuyên truyền kiến thức cơ bản về an toàn giao thông, an ninh trật tự xã hội... và chuyên gia của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản nói về kỹ năng làm cha, làm mẹ... cho hàng ngàn lượt CNLĐ.

Song song đó, LĐLĐ tỉnh và LĐLĐ huyện Thoại Sơn còn tổ chức nhiều hoạt động vui chơi có thưởng như chạy xe đạp chậm, trả lời câu hỏi kiến thức Công đoàn...giúp cho hàng ngàn lượt CNLĐ có được thời gian thư giản, sảng khoái đầy ý nghĩa...

Được biết, theo kế hoạch, trong Tháng công nhân 2019, LĐLĐ An Giang phối hợp tổ chức tư vấn sức khỏe cho hàng ngàn CNLĐ, và khám, cấp thuốc miễn phí cho gần 1.500 CNLĐ đang làm việc tại Khu công nghiệp, doanh nghiệp thu hút nhiều lao động trên địa bàn tỉnh.

 1. Liên kết Trường - Bệnh viện - Cộng đồng: Mô hình phát triển công tác xã hội bệnh viện hiệu quả và bền vững

Ngày 17/5, Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (BV ĐHYD) tổ chức chương trình đào tạo Công tác xã hội  (CTXH) với chủ đề “Liên kết Trường - Bệnh viện - Cộng đồng: Mô hình phát triển công tác xã hội hiệu quả và bền vững”.

Với mục tiêu hướng đến mô hình chăm sóc toàn diện cho người bệnh bằng việc đẩy mạnh kết nối giữa Trường - Bệnh viện và Cộng đồng cũng như trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong việc triển khai CTXH y tế.

Chương trình lần này quy tụ các chuyên gia đầu ngành về CTXH như: TS ĐD. Peggy Ann Landrum đến từ Texas Woman’s University, Hoa Kỳ; GS TS. Bùi Thị Thu Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội; TS. Phạm Tiến Nam – Trưởng Bộ môn CTXH, Trường Đại học Y tế Công cộng, Hà Nội; TS BS. Thân Hà Ngọc Thể - Trưởng khoa Lão chăm sóc giảm nhẹ BV ĐHYD, Ông. Trần Văn Hùng – Trưởng Phòng CTXH BVĐHYD, PGS TS BS. Lâm Vĩnh Niên – Trưởng khoa Dinh dưỡng Tiết chế BV ĐHYD.

Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm dành cho hơn 350 cán bộ hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực CTXH tại các trường học, bệnh viện trên cả nước, thông qua các chủ đề thực tế đang được quan tâm: Mạng lưới CTXH: Xây dựng  các mối quan hệ; Kết nối Trường – Bệnh viện: Cơ hội, thách thức và giải pháp trong đào tạo CTXH chuyên nghiệp; Mạng lưới CTXH tại BV ĐHYD dưới góc nhìn thực tiễn; Vai trò của CTXH đối với kết quả điều trị của người bệnh: Sự khác biệt từ công tác huấn luyện; Mối liên kết giữa nhân viên CTXH và nhân viên y tế trong điều trị người bệnh nội trú,…

Theo TS. Phạm Tiến Nam, CTXH trong bệnh viện xem xét các vấn đề tâm lý – xã hội và những khó khăn của người bệnh/người nhà người bệnh/nhân viên y tế trong việc tiếp cận các nguồn lực hoặc dịch vụ y tế nhằm giúp họ vượt qua khó khăn, khơi dậy/phát huy năng lực của bản thân trong quá trình điều trị bệnh, chăm sóc người bệnh, hướng tới sự hài lòng và hỗ trợ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Tuy nhiên, một số thách thức thực tế đang đặt ra như:

Nguồn nhân lực được đào tạo chuyên sâu về CTXH trong bệnh viện còn hạn chế ở Việt Nam; Chưa có chuẩn về năng lực của nhân viên CTXH trong bệnh viện; Chưa có chương trình đào tạo tập huấn CTXH trong bệnh viện một cách chính thống & được xây dựng bởi nhóm chuyên gia có kinh nghiệm; Tài liệu CTXH trong bệnh viện còn khan hiếm. Một số tài liệu được xuất bản còn nặng lý thuyết, không mang tính chất cầm tay chỉ việc. Về phía cơ sơ y tế, việc đào tạo, tập huấn cho người làm CTXH chưa thực sự được quan tâm…Phát biểu tại chương trình, PGS TS BS. Trương Quang Bình – Phó Giám đốc BV ĐHYD cho biết, “Trong lĩnh vực chăm sóc y tế những năm gần đây, mô hình tổ chức hoạt động CTXH tại các cơ sở y tế đã được hình thành và phát triển như Phòng CTXH, phòng Chăm sóc khách hàng, tổ Từ thiện xã hội,... Ngành CTXH đã được khuyến khích đưa vào lĩnh vực y tế giúp nâng cao “liều thuốc tinh thần” cần có cho người bệnh, hỗ trợ thầy thuốc giảm bớt áp lực công việc cũng như nâng cao hiệu quả điều trị.

Nhu cầu về nhân lực CTXH trong lĩnh vực y tế hiện nay là rất lớn. Để có nguồn nhân lực CTXH chất lượng cao giỏi lý thuyết – vững thực hành đòi hỏi sự liên kết chặt chẽ giữa Trường – Bệnh viện – Cộng đồng trong việc xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với môi trường bệnh viện và hệ thống y tế; xây dựng tài liệu chuyên sâu về CTXH, tổ chức các khóa đào tạo & hướng dẫn sinh viên thực hành, chuẩn hóa quy trình hướng dẫn thực hành sinh viên CTXH. BV ĐHYD hi vọng thông qua chương trình này sẽ góp phần đẩy mạnh và chuyên nghiệp hóa hơn nữa nguồn nhân lực thực hành CTXH trong Bệnh viện, hướng đến mô hình chăm sóc toàn diện và sự hài lòng cao nhất cho người bệnh."

 1. Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi bằng BHYT

Chiếm trên 11% trong tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT), người cao tuổi được Nhà nước quan tâm chăm sóc sức khỏe thông qua việc cấp thẻ BHYT cho đối tượng từ 80 tuổi trở lên.

Việt Nam đang trong giai đoạn cuối của thời kỳ dân số vàng, tỷ lệ người cao tuổi gia tăng nhanh, bối cảnh già hóa dân số đang diễn ra với tốc độ rất nhanh. Theo đó, tỷ lệ người cao tuổi tham gia BHYT trên tổng số đối tượng chiếm trên 11% và tăng dần qua các năm. Năm 2016 cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT cho người cao tuổi là 8,8 triệu người; năm 2017 là 9,8 triệu người và năm 2018 là trên 11 triệu người (con số này chưa bao gồm đối tượng người cao tuổi là thân nhân quân nhân do BHXH Bộ Quốc phòng cấp thẻ BHYT).

Là nhóm đối tượng đã suy giảm nhiều về thể lực sau thời gian dài lao động và cống hiến, người cao tuổi là nhóm có tần suất khám chữa bệnh (KCB) và chi phí KCB bình quân cao hơn các nhóm đối tượng khác do bệnh ở tuổi già chủ yếu là các bệnh mạn tính (như tim mạch, huyết áp, đột quỵ, tiểu đường, thoái hóa khớp…) phải điều trị suốt đời và điều trị nhiều bệnh cùng lúc; tính chất bệnh nặng... Thời gian qua, quỹ khám, chữa bệnh BHYT đã bảo đảm tốt quyền lợi cho người cao tuổi có BHYT.

Cụ thể, năm 2017, có 52,8 triệu lượt KCB của người cao tuổi (chiếm tỷ lệ 31,4% số lượt KCB trên toàn quốc), với chi phí là 35.500 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 40,2% tổng chi toàn quốc). Năm 2018, ước tính có khoảng 57 triệu lượt KCB của người cao tuổi (chiếm tỷ lệ khoảng 34% số lượt KCB trên toàn quốc).

Với đặc điểm thể chất, người cao tuổi cần có những dịch vụ y tế đặc thù phù hợp với mô hình bệnh tật của người cao tuổi là các bệnh mạn tính, cần được điều trị theo dõi tại tuyến y tế gần nơi cư trú đó là các trạm y tế xã phường. Đồng thời, cần có các chuyên ngành riêng điều trị các bệnh lý của người cao tuổi. Tuy nhiên, hiện nay, tại Việt Nam mới có duy nhất 1 bệnh viện chuyên khoa khám chữa bệnh cho người cao tuổi là Bệnh viện Lão khoa Trung ương. Các cơ sở y tế tuyến dưới chưa phát triển các dịch vụ theo hướng chuyên sâu cho người cao tuổi mà cùng chung với các bệnh nhân mắc bệnh nội khoa, ngoại khoa, các chuyên khoa khác.

Vừa qua Bộ Y tế đã triển khai gói dịch vụ y tế cơ bản tại Trạm y tế xã theo Thông tư 39, Danh mục thuốc điều trị các bệnh tại tuyến y tế cơ sở được mở rộng, theo đó các bệnh mạn tính được quản lý theo dõi tại đây, tạo thuận lợi cho người cao tuổi trong khám và điều trị các bệnh mạn tính tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn. Bộ Y tế cũng đang triển khai mô hình bác sỹ gia đình sẽ giúp cho việc theo dõi điều trị các bệnh của người cao tuổi tại nhà được tốt hơn. Một số bệnh viện đã triển khai các Khoa, các Trung tâm điều trị các bệnh liên quan đến người cao tuổi: đột quỵ, Anzeimer…Như vậy, dịch vụ khám chữa bệnh BHYT đối với người cao tuổi ở Việt Nam đã được quan tâm hơn nhưng vẫn còn những hạn chế cần phải được nghiên cứu khắc phục, tạo thuận lợi hơn nữa cho người bệnh cao tuổi, nhất là tuyến y tế cơ sở tại các vùng nông thôn.

Hiện các bệnh mạn tính cũng đã được triển khai, tập huấn chuyển giao từ các bệnh viện, thực hiện cung ứng thuốc theo gói DVYT cơ bản tại TYT xã, giúp người cao tuổi thuận lợi hơn trong KCB, kịp thời điều trị các bệnh mạn tính cũng như các bệnh của người cao tuổi gần nơi cư trú, đồng thời giúp giảm chi phí cơ hội do đi lại, vận chuyển … cho người cao tuổi và gia đình.

Để bảo đảm tốt nhất việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi, việc mở rộng, sớm hoàn thành tỷ lệ bao phủ BHYT đến 100% đối tượng này có ý nghĩa quan trọng. Hiện người cao tuổi đang tham gia BHYT theo các đối tượng: Người cao tuổi là người trên 60 tuổi, vẫn đang làm việc tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp: người lao động và người sử dụng lao động phải đóng BHYT cho người cao tuổi; Người cao tuổi thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình nông lâm ngư diêm nghiệp có mức sống trung bình... tham gia BHYT theo nhóm đối tượng hộ gia đình; Người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên được ngân sách nhà nước cấp thẻ BHYT. Tại một số địa phương đã cấp ngân sách mua thẻ BHYT cho người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi. Thời gian tới, để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT đối với người cao tuổi cần có giải pháp huy động sự hỗ trợ từ các nguồn khác hoặc có lộ trình giảm dần độ tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí cho người cao tuổi…

Để thuận tiện khi khám, chữa bệnh BHYT và được chăm sóc sức khỏe tốt hơn đối với người cao tuổi, hiện đối tượng này được đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, tuyến huyện thuận tiện với nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB. Người cao tuổi được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh, tuyến trung ương khi có khả năng đáp ứng được việc tiếp nhận đăng ký KCB ban đầu. Riêng đối với người cao tuổi trên 80 tuổi được đăng ký KCB ban đầu tại bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, hiệu quả hơn khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi phải sớm triển khai các chuyên ngành điều trị các bệnh đặc thù tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Đối với một số bệnh mãn tính như huyết áp, tim mạch, tiểu đường…thì tập huấn, chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai chương trình quản lý bệnh mãn tính tại tuyến y tế cơ sở tất cả các địa phương. Đồng thời, Bộ Y tế sớm có quy định pháp lý về hoạt động của mô hình bác sỹ gia đình giúp quản lý điều trị hiệu quả các bệnh thông thường, các bệnh mạn tính cho người dân nói chung và người cao tuổi nói riêng.

 1. Vòng tay Nhân ái kết nối đưa 5 bé từ biên giới Hà Giang về Bệnh viện hữu nghị Việt Đức siêu âm khám miễn phí

5 bé nhà nghèo, có bệnh lý về tiết niệu, sinh dục, dị tật bẩm sinh… nên không có điều kiện được chữa trị đã được chương trình Vòng tay Nhân ái (Báo Gia đình & Xã hội) kết nối giúp về Hà Nội siêu âm, khám bệnh.

Ngày 18/5/2019,  chương trình Vòng tay Nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội đã liên hệ với Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đưa được 5 cháu bé mắc bệnh về Hà Nội khám bệnh miễn phí.

5 bé này từng được Bệnh viện đa khoa Hà Giang khám và phát hiện bệnh. Nhưng do tuyến tỉnh không đủ điều kiện y tế chữa trị, gia đình các bé lại quá nghèo, đường sá núi non, đi lại xa xôi nên các bé hầu hết không được chữa trị.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, bé Giàng Đức Minh (sinh năm 2017, dân tộc Mông, ở xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, Hà Giang) người nhà cho biết cháu bị teo mạch máu bẩm sinh, biến chứng sau mổ, xơ gan. Bé Minh đã được bác sĩ kiểm tra, do bé đã mổ, đang trong giai đoạn xơ gan phải chờ ghép gan nên được hỗ trợ và cho về. Các bé còn lại đều có dị tật bẩm sinh. 1 bé không lộn được bao quy đầu, lún dương vật, lạc tinh hoàn… được bác sĩ khám và tư vấn, cho thuốc về để bố mẹ bôi và lộn giúp con hàng ngày, hẹn một thời gian nữa lộn được mới trở lại phẫu thuật.

Đặc biệt có bé Vàng Thìn Thượng (mã số 193) của VTNA – là chú bé hàng ngày cõng cục u to như cái bát con xuống núi đi học ở điểm trường Cốc Mạ (thuộc Trường Tiểu học Đông Hà, xã Đông Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang). Cái u to như cái bát ở lưng làm tấm lưng bé nhỏ còng như một cụ già, đau đớn khiến bé nhiều lúc di chuyển phải bò.

TS. BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật Nhi và Trẻ sơ sinh (Bệnh viện hữu nghị Việt Đức) chia sẻ, trường hợp bé Vàng Thìn Thượng là bệnh về cột sống, chữa bệnh rất tốn kém, gia đình sẽ khó mà theo được. Bệnh viện đã cho chụp phim và làm hồ sơ lưu lại để tháng 9 có đoàn bác sĩ Mỹ về phẫu thuật miễn phí sẽ đưa bé vào chương trình. Riêng trường hợp bé Cháng Thị Mẫn (thôn Đầu Cầu II, xã Cán Tỷ, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang) có cái u mỡ to bằng cái bát con ở cổ, gia đình nhà cháu thuộc diện hộ nghèo của xã, tuy không phải là bệnh nằm trong chương trình siêu âm khám miễn phí, nhưng đã được các bác sĩ làm thủ tục và hẹn ngày mổ.

Chương trình siêu âm, khám miễn phí các bệnh về tiết niệu, sinh dục cho trẻ em do Khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh (Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức) nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh hệ sinh dục – tiết niệu, , các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, khám và tư vấn các bệnh lý tiêu hóa và các khối u bẩm sinh; các dị tật tay chân, lồng ngực cho trẻ em.

Dị tật tiết niệu, sinh dục ở trẻ em làm thay đổi hình dạng, hoặc chức năng của một hoặc nhiều bộ phận trong hệ cơ quan này. Đặc điểm nổi bật ở trẻ em là bệnh diễn biến nhanh, càng nhỏ bệnh càng nặng, nhưng khả năng phục hồi sau mổ tốt hơn ở người lớn.

Những bệnh này, ngoài việc khám lâm sàng còn phải siêu âm và kết hợp với các biện pháp chẩn đoán hình ảnh khác. Sau đó có chỉ định can thiệp phẫu thuật tùy từng bệnh. Quan trọng là trẻ cần được phát hiện và xử lý kịp thời các dị tật bẩm sinh, giúp trẻ sớm hòa nhập với cuộc sống.

 1. 200 trẻ được khám, tư vấn miễn phí dị tật bẩm sinh

Hôm nay (18-5), Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức khám sàng lọc, tư vấn và siêu âm miễn phí dành cho trẻ em nhằm phát hiện sớm các dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu, sinh dục. Trong buổi sáng nay, 200 trẻ đã được khám và tư vấn.

Theo ghi nhận của PV HNMO, mặc dù tiết trời Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng nhiều phụ huynh ở Hà Nội và các tỉnh như: Phú Thọ, Hà Giang, Bắc Giang... vẫn đưa con đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để khám bệnh.

 15 y, bác sĩ của Khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh tham gia khám, tư vấn cho các phụ huynh. Ngoài ra, nhân viên Phòng Công tác xã hội của Bệnh viện cũng được huy động tham gia hỗ trợ buổi khám này.

Bệnh nhi này ở Hà Giang, bị u bạch huyết cạnh cổ. TS.BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã khám và chỉ định mổ cho cháu.

TS.BS Nguyễn Việt Hoa, Trưởng khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các dị tật bẩm sinh hệ sinh dục thường là: Hẹp bao quy đầu, lún dương vật, lỗ đái thấp, rò niệu đạo, cong vẹo dương vật, dương vật nhỏ, thoát vị bẹn, ẩn tinh hoàn. Còn dị tật bẩm sinh hệ tiết niệu gồm: Thận ứ nước, giãn thận, giãn niệu quản, trào ngược bàng quang niệu quản…. Ngoài khám và tư vấn miễn phí dị tật bẩm sinh hệ sinh dục, tiết niệu, các bác sĩ cũng khám và tư vấn các bệnh lý về tiêu hóa và các khối u bẩm sinh; các dị tật tay chân, lồng ngực.

 Theo Trưởng khoa Phẫu thuật nhi và trẻ sơ sinh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, dị tật hệ tiết niệu, sinh dục ở trẻ em thường xuất hiện khi trẻ mới sinh ra và làm thay đổi hình dạng hoặc chức năng của một hoặc nhiều bộ phận trong hệ cơ quan này. Đặc điểm nổi bật của dị tật tiết niệu và sinh dục ở trẻ em là diễn biến nhanh, càng nhỏ tuổi bệnh càng nặng và khả năng phục hồi sau mổ tốt hơn ở người lớn.

 Ngoài được khám, tư vấn và siêu âm miễn phí, những bé ở vùng sâu vùng xa, là người dân tộc, còn được hỗ trợ tiền đi lại. Những cháu cần phẫu thuật được xếp lịch phẫu thuật sớm để không phải đi lại nhiều. TS.BS Nguyễn Việt Hoa cho biết, số trẻ đăng ký khám và tư vẫn miễn phí trong chương trình này là 280 trẻ. Tính đến trưa nay, 200 trẻ đã được khám và tư vấn. 

 1. Khám và tư vấn miễn phí cho 5.000 bệnh nhân tại TP.HCM và các tỉnh miền Tây

Ngày 18/5, bệnh viện Gia An 115 cho biết, bệnh viện đang tổ chức chương trình khám và tư vấn miễn phí cho 5.000 bệnh nhân đến từ các tỉnh miền Tây và TP.HCM.

Cụ thể, bệnh viện khám và điều trị về các bệnh lý liên quan tim mạch như: Xơ vữa – hẹp động mạch vành, động mạch cảnh; tai biến mạch máu não, suy tim; các bệnh tim bẩm sinh của trẻ em và người lớn; các bệnh về mạch máu; xơ vữa, phình động mạch chủ ngực, động mạch chủ bụng...

Các bệnh về Thần kinh, cột sống như: Tai biến mạch máu não, các bệnh lý thần kinh trung ương và ngoại biên, các bệnh về sa sút trí tuệ, rối loạn vận động. Các bệnh liên quan đến Nội tiết như: Đái tháo đường, các bệnh tuyến giáp, tuyến thượng thận, các bệnh về rối loạn chuyển hóa.

Bệnh  nhân bị các bệnh về Tiêu hóa như: U đại tràng, u dạ dày, viêm loét dạ dày, các bệnh về gan - Mật - Tụy như :Viêm gan virus A, B, C; xơ gan; u gan; viêm tụy mãn, u tụy, ...Cách đăng ký: Khách hàng đăng ký khám qua SĐT (028) 62 885 886 hoặc 0794 304 096.

 1. Khi nhân viên y tế tự nguyện báo cáo sự cố y khoa

Việc thí điểm ứng dụng phần mềm báo cáo sự cố y khoa giúp số lượt báo cáo sự cố đã tăng vọt gấp vài trăm lần so với trước. Qua đó giúp quản lý sự cố xảy ra tại bệnh viện theo đúng nguyên tắc khoa học và kinh nghiệm quốc tế, tránh bỏ sót.Sáng ngày 18/5, tại hội nghị quản lý chất lượng “Ứng dụng các giải pháp thông minh trên nền tảng số vào công tác quản lý bệnh viện” do bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn tổ chức, hội khoa học kinh tế Y tế Việt Nam đã báo cáo và đánh giá kết quả việc đưa vào triển khai thí điểm phần mềm báo cáo sự cố y khoa tại các BV t trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả đáng khích lệ.

Tâm lý “né tránh sự cố” được xem là tâm lý chung của đại đa số mọi người trong nhiều lĩnh vực xã hội, trong lĩnh vực y tế cũng không ngoại lệ.Theo các chuyên gia, sự cố y khoa là các tình huống không mong muốn xảy ra trong quá trình chẩn đoán, chăm sóc và điều trị do các yếu tố khách quan, chủ quan mà không phải do diễn biến bệnh lý hoặc cơ địa người bệnh, tác động sức khỏe, tính mạng của người bệnh.Nó luôn luôn tồn tại một cách song song trong các hoạt động khám chữa bệnh; nơi nào có hoạt động khám chữa bệnh thì nơi đó luôn tiềm ẩn sự cố y khoa, dù văn minh đến thế nào. Do đó cần thẳng thắng nhìn nhận, đối diện cũng như rút ra bài học từ những sự cố y khoa. “Đối với  Mỹ - một đất nước được xem là phát triển bậc nhất nhưng sự cố y khoa là 1 trong top 10 nguyên nhân gây chết người bệnh. Mỗi năm có từ  48.000-100.000 người tử vong do sự cố y khoa, liên quan trực tiếp hay gián tiếp”, đại diện Hội khoa học Kinh tế Việt Nam nói.

Số lượng báo cáo tăng thể hiện việc các BV đã thẳng thắng nhìn nhận và trung thực với các sự cố y khoa. Từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm trong vận hành và quản lý bệnh viện, chăm sóc sức khỏe bênh nhân.

Thời gian gần đây, việc thúc đẩy nâng cao an toàn người bệnh và giảm sự cố y khoa là một trong những tiêu chí được Bộ Y tế đặc biệt đẩy mạnh thông qua việc ban hành nhiều thông tư về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và báo cáo sự cố y khoa. Gần đây nhất, trong 83 tiêu chí quản lý chất lượng bệnh viện được ban hành, có 2 tiêu chí quy định cụ thể về việc thiết lập hệ thống báo cáo sự cố y khoa, phòng ngừa và nêu ra các giải pháp khắc phục sự cố y khoa ở bệnh viện.

Từ đó, hội Khoa học kinh tế Y tế Việt Nam xin chỉ đạo của Cục khám chữa bệnh, phối hợp với Cục cũng như  tập hợp những người làm quản lý chất lượng chuyên trách đưa vào thí điểm việc ứng dụng phần mềm báo cáo sự cố y khoa (Dr5- STAR),  khuyến khích mọi người báo cáo và đề ra hướng khăc sự cố ngay tại hiện trường xảy ra sự việc. “Chúng tôi đã phối hợp với bệnh viện Nhân dân 115 TPHCM xây dựng và các bệnh viện như BV ĐKTP Vinh, BVĐK Bà Rịa.. để từng bước xây dựng, thử nghiệm và hoàn thiện trong lộ trình 3 năm. Số lượt báo cáo sự cố y khoa tính đến hiện tại đã tăng gấp vài trăm lần so với trước”, các chuyên gia cho biết.

Lãnh đạo bệnh viện có thể nắm bắt gần như lập tức khi có sự cố y khoa xảy ra.

 Với lợi ích triển khai và đáp ứng đầy đủ yêu cầu của Bộ Y tế, đạt mức 5 các tiêu chí liên quan đến quản lý sự cố; khuyến khích đa số nhân viên tham gia báo cáo sự cố; số lượng báo cáo tăng nhờ sự tham gia của mọi đối tượng và trong lĩnh vực. Do đó lãnh đạo và quản lý nhanh chóng nắm bắt rõ hoạt động của bệnh viện để kịp thời chỉ đạo. Các sự cố được quản lý theo đúng nguyên tắc khoa học và kinh nghiệm quốc tế nên bảo đảm không bỏ sót hậu quả và nguyên nhân. Dr5-STAR có ưu điểm nổi bật là tích hợp công cụ phân tích giúp tìm ra nguyên nhân gốc để tránh lặp lại. Phiên bản ứng dụng trên điện thoại thông minh giúp việc báo cáo, cập nhật tiến độ khắc phục thuận tiện. Người liên quan nhận thông tin phản hồi ngay trên điện thoại di động. Đây là 2 yêu cầu quan trọng để bệnh viện triển khai thành công hệ thống báo cáo sự cố.

Theo ThS Nguyễn Trúc Cường (Trưởng phòng quản lý chất lượng BV Hoàn Mỹ Sài Gòn), tính đến thời điểm hiện tại, 100% các khoa phòng  của bệnh viện đều đã tham gia báo cáo sự cố, số lượng sự cố được báo cáo tăng gấp 3 lần so với trước. “Qua đó cán bộ nhân viên tiết kiệm thời gian, tiện lợi trong việc báo cáo, ban giám đốc phê duyệt trực tiếp một cách nhanh chóng tức thời qua phần mềm. Từ đó góp phần giảm thiểu những sự cố y khoa xảy ra trong bệnh viện cũng như góp phần gia tăng chất lượng phục vụ người bệnh theo chủ trương của Bộ Y tế”, ThS Cường nói.

 1. Bi đát số phận Bệnh viện Giao thông vận tải

Việc thoái lui bất đắc dĩ và chưa có tiền lệ trong vai trò cổ đông chiến lược giữ vai trò chi phối của các nhà đầu tư tư nhân đang đẩy Bệnh viện Giao thông vận tải (GTVT) - một trong những cơ sở y tế lớn, hiện đại tại Thủ đô vào tình thế bi đát. Đã gần 9h sáng ngày thứ Tư (15/5/2019), nhưng tại Khoa khám bệnh trong nước, Bệnh viện GTVT (phố Chùa Láng, quận Đống Đa, Hà Nội) chỉ có khoảng chục bệnh nhân, chủ yếu là người cao tuổi.

Ở khu vực chẩn đoán hình ảnh đặt tại tòa nhà kỹ thuật cao 7 tầng hiện đại, mới được đưa vào khai thác hơn 4 năm cũng không khá hơn. Người bệnh chỉ cần xếp sổ là được điều dưỡng đưa vào khám ngay, trái ngược hoàn toàn cảnh tượng ken đặc của các bệnh viện cùng cấp với Bệnh viện GTVT tại khu vực trung tâm Hà Nội như Bệnh viện Đại học Y; Bệnh viện Bưu điện; Bệnh viện Đống Đa…

Sự vắng vẻ tại Bệnh viện GTVT có thể phần nào mang lại sự thảnh thơi cho các bệnh nhân, nhưng đối với các cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT, thì đây thực sự là thảm họa. Cần phải nói thêm rằng, Bệnh viện GTVT từng được đánh giá là khá có uy tín trong số các cơ sở khám chữa bệnh tại Thủ đô, với thế mạnh về chạy thận nhân tạo; mổ đục thủy tinh thể mắt Phaco… Chất lượng thiết bị chẩn đoán tại Bệnh viện cũng thuộc top đầu, sau khi được Nhà nước đầu tư xây mới tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật và nội trú thuộc Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa GTVT Trung ương bằng việc sử dụng nguồn vốn ODA từ Quỹ Phát triển quốc tế của các nước phát triển dầu mỏ (OFID) và ngân sách nhà nước.

Tòa nhà nghiệp vụ kỹ thuật gồm 7 tầng và 2 tầng hầm, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà đồng bộ, tổng diện tích xây dựng gần 17.000 m2, quy mô 200 giường bệnh được khánh thành vào năm 2015, rất hiện đại, khiến nhiều bệnh viện lớn trong nước phải mơ ước.

Trên thực tế, những con số thống kê mới nhất về tình hình hoạt động tại Bệnh viện GTVT đã cho thấy sự sa sút đáng lo ngại của cơ sở y tế công lập duy nhất trong cả nước được chọn thí điểm cổ phần hóa vào năm 2015 này.

Cụ thể, trong năm 2018, các chỉ tiêu của nhóm bệnh nhân khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) nhìn chung giảm hoặc không tăng so với năm 2017. Tổng số lượt khám bệnh và điều trị nội trú trong năm 2018 tại Bệnh viện GTVT lần lượt là 157.499 và 9.701 trường hợp, kém xa so với Bệnh viện Đống Đa nằm trên cùng địa bàn.

Liên quan đến chỉ tiêu kinh doanh, trong năm 2018, Bệnh viện GTVT lỗ 33,08 tỷ đồng, tăng 1,62 tỷ đồng so với năm 2017. Trước đó, cũng do làm ăn thua lỗ, nên vốn chủ sở hữu của Bệnh viện GTVT tính đến cuối quý IV/2017 chỉ còn 122,9 tỷ đồng, giảm hơn 46 tỷ đồng so với thời điểm đơn vị chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần vào năm 2016.

Đây vẫn chưa phải là vấn đề bi đát nhất tại Bệnh viện GTVT lúc này. Theo ông Trần Trung, Tổng giám đốc Bệnh viện GTVT - một trong hai người đại diện phần vốn nhà nước, từ năm 2017, 2018, Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT không tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, không họp HĐQT, nên không ban hành được Kế hoạch kinh doanh hàng năm, không có quỹ lương hàng năm.

HĐQT Bệnh viện gồm 5 thành viên, trong đó nhóm cổ đông - Công ty cổ phần T&T giữ 3 ghế, bao gồm chức vụ Chủ tịch HĐQT đã không phê duyệt kế hoạch và kết quả đấu thầu thuốc, dẫn đến thiếu thuốc và tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật. Do Bệnh viện không nhận được sự hỗ trợ tài chính từ cổ đông chiến lược như cam kết ban đầu nên thiếu thiết bị phục vụ chuyên môn, một số cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng. “Một số cán bộ có trình độ tiếp tục xin chuyển công tác. Tình trạng lo lắng, chán nản và rã đám đã bắt đầu xuất hiện”, ông Trần Trung cho biết.

Có nhiều lý do khiến bệnh viện hàng đầu này rơi vào tình trạng bi đát, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do những bất ổn tại Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT chậm được xử lý.Trên thực tế, cuộc “hôn phối” từng được đánh giá là rất đẹp giữa Bệnh viện GTVT và Công ty cổ phần Tập đoàn T&T (T&T) đã đi đến hồi kết từ tháng 4/2018. Tại thời điểm này, T&T đã phát văn bản đề nghị Bộ trưởng các bộ GTVT, Tài chính, Y tế cho phép nhà đầu tư này thoái toàn bộ vốn đầu tư và không tham gia vào HĐQT, Ban Kiểm soát trong tư cách là cổ đông chiến lược tại Công ty CP Bệnh viện GTVT.Trước đó khoảng 2 tuần, Bộ GTVT đã có công văn yêu cầu HĐQT Công ty cổ phần Bệnh viện GTVT và nhà đầu tư chiến lược khẩn trương thực hiện ngay điều chỉnh tăng vốn điều lệ tương ứng với phần tăng vốn nhà nước được xác định sau khi quyết toán Dự án ODA tòa nhà Bệnh viện theo đúng trình tự, thủ tục quy định hiện hành và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

 1. Cơ quan CSĐT tạm đình chỉ điều tra nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An

Ông Lê Thanh Liêm cho biết sẽ làm đơn khiếu nại “Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can” của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Tân An.

Ngày 18-5, ông Lê Thanh Liêm, nguyên Giám đốc Sở Y tế Long An, cho biết: Chiều ngày 17-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An (Long An) đã mời ông đến trụ sở để trao “Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can” đối với ông.

Lý do tạm đình chỉ điều tra bị can là do “đã hết thời hạn điều tra”. Trước đó, ngày 11-12-2017, ông Liêm đã bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An đã khởi tố bị can về hành vi “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Khoản 2 Điều 165 Bộ luật Hình sự năm 1999. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An chuyển vụ án về cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Tháng 9-2018, Cơ quan CSĐT công an TP Tân An ra Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 63, chuyển toàn bộ hồ sơ và Bản kết luận điều tra đến Viện KSND TP Tân An, đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Liêm tội “Cố ý làm trái…” như đã nói.

Thế nhưng, ngày 11-9-2018, Viện KSND thành phố Tân An ký quyết định số 6, trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An để điều tra bổ sung. Sau gần một tháng điều tra bổ sung, Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An tiếp tục đưa ra Bản kết luận điều tra bổ sung, nhưng vẫn không có gì mới và vẫn đề nghị Viện KSND TP Tân An truy tố ông Liêm.

Ngày 26-12-2018, Viện KSND TP Tân An lại tiếp tục trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau đó không lâu, Cơ quan CSĐT tiếp tục có Kết luận điều tra bổ sung rồi tiếp tục chuyển qua Viện KSND, vẫn đề nghị truy tố ông Liêm với tội danh trên dù kết luận điều tra bổ sung cũng không có gì mới. Thế là lần thứ 3, Viện KSND TP Tân An lại trả hồ sơ vụ án cho Cơ quan CSĐT TP Tân An để điều tra bổ sung (lần trả hồ sơ này không có thông báo cho bị can Liêm cũng như luật sư bào chữa cho ông Liêm biết).

Vì theo giải thích của Thượng tá Trương Văn Vụ, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An: “Sau khi tiến hành điều tra xác định để có cơ sở giải quyết vụ án, cần phải xác định giá của hệ thống camera đã lắp đặt tại gói thầu “Cung cấp và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh” thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình “Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Trung tâm giám định y khoa, Trung tâm giám định pháp y và Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm” do Sở Y tế tỉnh Long An làm chủ đầu tư (năm 2014). Cơ quan CSĐT Công an TP Tân An đã yêu cầu Hội đồng định giá tài sản TP Tân An định giá các thiết bị hệ thống camera đã lắp đặt tại gói thầu trên đến nay vẫn chưa có kết quả nhưng đã hết thời hạn điều tra”.

“Nếu vậy, thì trước đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, rồi Viện KSND tỉnh Long An dựa vào căn cứ, chứng cứ nào để khởi tố tôi?”, ông Lê Thanh Liêm. Còn theo ông Nguyễn Hữu Xê, luật sư bào chữa, bảo vệ quyền lợi cho ông Liêm: “Đúng ra, Cơ quan CSĐT phải ra quyết định đình chỉ điều tra bị can chứ không thể là quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can. Vì theo quy định, Cơ quan CSĐT ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can khi thời hạn điều tra vụ án còn, đằng này, thời hạn điều tra vụ án đã hết”.

 1. Đắk Lắk sốt xuất huyết “có mặt” ở tất cả các huyện

Tính từ đầu năm đến 9-5, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 320 trường hợp mắc bệnh, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2018. Số ca bệnh xuất hiện tại tất cả 15 huyện, thị xã, thành phố. Theo đó tính từ đầu năm 2019, bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh không ngừng gia tăng và diễn biến phức tạp.

Tại TP. Buôn Ma Thuột, theo thống kê của Trung tâm Y tế TP. Buôn Ma Thuột, tính từ đầu năm đến thời điểm này, 21/21 xã, phường của thành phố đều đã ghi nhận bệnh nhân mắc sốt xuất huyết với 3 ổ dịch và 110 trường hợp mắc bệnh, tăng 2,75 lần so với cùng kỳ năm 2018. Tiếp đến là các huyện Cư M’gar, M’Đrắk, Ea H’leo.

Trước tình bệnh diễn biến phức tạp, để chủ động phát hiện, xử lý sớm ca bệnh, không để bùng phát thành dịch lớn, Sở Y tế Đắk Lắk  đã có công văn yêu cầu Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị y tế tuyến cơ sở thực hiện tốt công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết; tập huấn giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng và xử lý triệt để ổ dịch cho cán bộ làm công tác phòng chống dịch tại cơ sở; chuẩn bị hóa chất, trang thiết bị cho công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Sở y tế cũng yêu cầu Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh tăng cường tuyên truyền các biện pháp vệ sinh môi trường phòng chống bệnh sốt xuất huyết đến với nhân dân trong toàn tỉnh. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tăng cường giám sát, phát hiện sớm, phối hợp cùng với các đơn vị xử lý triệt để ổ dịch, kịp thời hạn chế dịch bệnh lan rộng và kéo dài; giám sát vec tơ định kỳ tại các điểm có nguy cơ và ổ dịch cũ, giám sát bệnh nhân tại cộng đồng.

Đối với các bệnh viện đa khoa, Sở Y tế yêu cầu tăng cường công tác điều trị, phát hiện sớm, thu dung, điều trị bệnh nhân, xử lý kịp thời các ca bệnh nặng, hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong do sốt xuất huyết; đồng thời chủ động phương án sẵn sàng phòng chống dịch của đơn vị phòng ngừa nguy cơ xảy ra dịch lớn.

 1. Ngày mai, đi bộ vì sức khỏe, mục sở thị bác sĩ hướng dẫn cấp cứu tai nạn giao thông

Ngày mai (19/5), tại Vườn hoa Lý Tự Trọng (Đường Thanh Niên, Ba Đình, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ phát động “Hành trình Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2019 và cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe – walk your health”.

 Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ra Chỉ thị số 06/CT-BYT yêu cầu các cơ quan, đơn vị và cá nhân trong toàn ngành nghiêm túc tổ chức phát động và triển khai tập thể dục cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phù hợp với đặc thù công việc của cơ quan, đơn vị, bao gồm tập trong lúc giải lao của các buổi họp, giao ban; tập lúc giải lao buổi sáng, buổi chiều trong giờ làm việc. Các đơn vị vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tích cực thực hiện vận động thể lực với các hình thức phù hợp như: đi bộ 10.000 bước chân mỗi ngày hoặc luyện tập thể dục, thể thao và các hình thức vận động khác tối thiểu 30 phút mỗi ngày. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tăng cường vận động thể lực với các hình thức phù hợp cho sức khỏe... Đây là hoạt động nằm trong chuỗi hoạt động “Walk your talk” do Tổ chức Y tế thế giới phát động trên toàn cầu. Chương trình được tổ chức trong vòng 100 ngày và dự kiến bắt đầu từ ngày 28/6/2019 đến hết ngày 5/10/2019.

Sáng kiến này nhằm thúc đẩy lối sống lành mạnh tại nơi làm việc và phản ánh cam kết của nhân viên y tế, thúc đẩy chiến lược toàn diện cho một nơi làm việc lành mạnh và giải quyết các vấn đề sức khỏe, bao gồm hoạt động thể chất, sức khỏe và an toàn và dinh dưỡng nghề nghiệp. Tại lễ phát động, các đại biểu sẽ tham gia đi bộ 4 km quanh khu vực Tổ chức, hoạt động này cũng được diễn ra tại 63/63 tỉnh thành trên cả nước trong ngày 19-5.

Cũng tại sự kiện này, hơn 100 thầy thuốc trẻ cùng Đoàn viên thanh niên Thủ đô sẽ triển khai các hoạt động khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 2.000 người dân, tổ chức khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm như: tăng huyết áp và xét nghiệm tiểu đường, tổ chức khám sàng lọc ung thư vú cho 200 phụ nữ cùng nhiều hoạt động tư vấn, chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Đặc biệt, hưởng ứng hoạt động “hạn chế tối đa sử dụng rượu bia”, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cơ bản cho người dân khi bị hoặc chứng kiến tai nạn giao thông, đồng thời tuyên truyền thông điệp: Sử dụng rượu, bia là nguyên nhân gây bệnh không lây nhiễm; giảm sử dụng rượu, bia là giảm đột quỵ, giảm tử vong; phòng, chống tác hại rượu, bia chính là phòng, chống ung thư cùng các bệnh mạn tính nguy hiểm khác.

Đây là hoạt động thể hiện quyết tâm của ngành Y tế trong phòng chống tác hại của rượu bia, đặc biệt khi kỳ họp Quốc hội sắp tới sẽ xem xét về dự thảo Bộ luật này. Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam cho biết, năm 2019 là năm thứ 10, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức hoạt động khám chữa bệnh đồng loạt trên cả nước. Năm nay Hành trình với chủ đề “Thầy thuốc trẻ tình nguyện vì một Việt Nam khỏe mạnh”.

Hành trình năm nay là hoạt động hướng tới kỷ niệm 10 năm thành lập Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và chào mừng Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các cấp, hành trình (diễn ra từ 1/5 đến 28/6) với các hoạt động: khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho nhân dân, ưu tiên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong cả nước; tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình, mổ mắt miễn phí cho người cao tuổi, phẫu thuật dị tật bẩm sinh cho trẻ em; khám sàng lọc bệnh mạn tính: Ung thư, tim mạch, tiểu đường.

Đồng thời, tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho giáo viên và tư vấn dinh dưỡng cho cha mẹ học sinh tại các trường mầm non, tiểu học; tổ chức các ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh cho trẻ em và vận động người dân tăng cường vận động thể chất và giới thiệu đăng ký tham gia Cuộc thi “Đi bộ vì sức khỏe”.

Dự kiến, hành trình năm nay có sự tham gia của 20.000 thầy thuốc trẻ; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 300.000 người; 60.000 người được khám sàng lọc các bệnh không lây nhiễm. Số lượng người dân được cung cấp kiến thức và vận động sinh hoạt thể chất: 500.000 người. Mổ mắt miễn phí cho 1.000 người cao tuổi. Tập huấn các phương pháp sơ, cấp cứu cơ bản cho 5.000 giáo viên của 700 trường mầm non, tiểu học trong toàn quốc.

50.000 trẻ em tham gia Ngày hội rửa tay bằng xà phòng phòng chống dịch bệnh. Vận động hội viên, thanh niên hiến máu tình nguyện, tiếp nhận được 20.000 đơn vị máu. Dự kiến riêng trong ngày 19/5, hơn 100.000 người dân sẽ được khám bệnh, sàng lọc và cấp phát thuốc miễn phí và hơn 50.000 người, chủ yếu là cán bộ ngành Y tế và thanh niên sẽ đi bộ 10.000 bước chân hưởng ứng chương trình “Đi bộ vì sức khỏe” , vì một Việt Nam khỏe mạnh.

Với 02 hoạt động chính này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Văn phòng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam sẽ nhận 02 kỷ lục Việt Nam - “Chương trình có số người được khám bệnh, sàng lọc bệnh mạn tính nhiều nhất trong 01 ngày” và “Chương trình đi bộ có số người tham gia nhiều nhất trong 01 ngày”.

Cũng trong khuôn khổ Lễ phát động, Ban tổ chức đã trao 10 suất quà, tổng trị giá 100 triệu đồng cho 10 bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn, các nhà hảo tâm ủng hộ chương trình 600 triệu cho hoạt động lắp chân giả cho người bị tai nạn thương tích; 2.000 phần thuốc và 4.000 phần quà cho 08 tỉnh trên cả nước.

 1. “Không ai mang tiền vào bệnh viện để mua vui, người bệnh khó thành khách hàng!”

Bệnh viện không phải là khách sạn, không ai mang tiền vào bệnh viện mua vui và việc coi người bệnh như khách hàng dẫn tới nhiều chuyện bạo hành y tế.

Gần đây nhiều người đề cập “Bệnh nhân có phải là khách hàng hay không? Có nên tiếp thị bệnh viện như một cách tiếp thị quảng cáo nghỉ dưỡng không đúng với môi trường bệnh viện.

Thạc sĩ Huỳnh Bảo Tuân Giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp, đồng thời là Giám đốc Trung tâm nghiên cứu & Đào tạo về Quản trị doanh nghiệp - Trường Đại học Bách Khoa TP.HCM cho rằng, cần xem xét lại việc coi người bệnh là khách hàng đang diễn ra hiện nay.

 

Theo Thạc sĩ Huỳnh Bảo Tuân, không ai vác tiền vào bệnh viện mua vui. Tư duy bán dịch vụ chỉ dành cho những dịch vụ cộng thêm khác trong bệnh viện, như căng tin, giữ xe, siêu thị...

Nhân viên y tế không có nghĩa vụ làm hài lòng khách hàng, khái niệm này chỉ dành cho các loại hình dịch vụ giải trí vui chơi mua sắm...

Thạc sĩ Tuân cho rằng, điều cần thiết của bệnh viện là sự chuyên nghiệp, bao gồm:

- Các quy trình y khoa chuyên nghiệp. Kiểm soát chất lượng lâm sàng chuyên nghiệp.- Một hệ thống an toàn chuyên nghiệp.

- Cư xử chuyên nghiệp, bao gồm: giao tiếp chuẩn mực, thấu hiểu để giảm cảm xúc tiêu cực, tăng cảm xúc tích cực. Truyền thông, tương tác, trao đổi thông tin rõ ràng, minh bạch, đầy đủ...trong phạm vi chuyên môn. Xử trí các tình huống giao tiếp một cách chuyên nghiệp, không bị ảnh hưởng của cảm xúc cá nhân.

Người bệnh phải trả tiền cho sự chuyên nghiệp, tri thức và sự đầu tư chứ không phải trả tiền để chúng ta làm cho họ trở thành ông hoàng bà chúa.

Thậm chí, môi trường bệnh viện là môi trường chuyên nghiệp đặc thù. Có quy định, quy chế, nội quy. Ai không tuân thủ thì mời ra để bảo vệ người khác.Những câu chuyện bệnh nhân hay người nhà chửi bác sĩ, hay nói rằng bác sĩ không cười sẽ cho bác sĩ chết đói. Thạc sĩ Tuân cho rằng có hiện tượng đó cũng một phần do truyền thông lệch lạc khi cho rằng người bệnh là khách hàng.

Từng chứng kiến nhiều vụ việc bệnh nhân chửi bác sĩ không ra gì, dọa gọi đường dây nóng, dọa cho bác sĩ “lên đường”...Thạc sĩ Tuân cho rằng Bộ Y tế cần có những thông điệp chấn chỉnh, trước khi sự việc quá muộn và tạo thành văn hóa không đúng trong bệnh viện.

Bản thân bệnh viện cũng cần có những quy tắc rõ ràng. Không nên cứ có cuộc gọi vào đường dây nóng, dọa đưa lên báo là xoay qua kỷ luật bác sĩ, hạ thi đua...là tiếp tay cho bạo hành trong bệnh viện trong tương lai.

Còn PGS Nguyễn Trường Sơn – Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng quan điểm cá nhân ông cho thì khác, việc các bệnh viện xây dựng những khu điều trị cao, khách sạn bệnh viện trong bệnh viện công lập là thiết để giữ chân bệnh nhân trung lưu.

Trước thực tế nước ta bị chảy máu ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh rất cao và thay đổi mô hình quản lý bệnh viện để giữ chân bệnh nhân ở lại trong nước điều trị là cần thiết. PGS Sơn cho biết, việc hợp tác công tư được thực hiện ở nước ta đã lâu. Dù Chính phủ có nghị định về điều này nhưng đến nay Bộ Y tế chưa ra đời được thông tư hợp tác công tư. Còn việc khám chữa bệnh chất lượng cao người bệnh có bị móc túi không? PGS Sơn cho rằng không có điều đó bởi vì tất cả dựa trên tự nguyện, theo yêu cầu. Nếu người bệnh tự nguyện và họ biết điều đó phải trả tiền thì chúng ta sẵn sàng phục vụ.

Quan điểm của PGS Sơn là dù bệnh nhân có là khách hàng hay không, có nên duy trì, tiếp thị bệnh viện như khách sạn không vẫn cần minh bạch. Minh bạch từ tài chính đến các thông tin.

 1. Các cấp công đoàn tôn vinh lao động giỏi

Phong trào thi đua Lao động giỏi được các cấp Công đoàn và CNLĐ trong cả nước tích cực triển khai, hưởng ứng, đã thực sự đi vào chiều sâu và có ý nghĩa. Trong thời gian qua, nhiều tấm gương công nhân giỏi hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi được tôn vinh xứng đáng.

Đây là những công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp. Để tri ân những đóng góp của đội ngũ CBCNV, ngày 16.5, nhiều cấp Công đoàn trong cả nước đã tổ chức tôn vinh CNLĐ giỏi.

Sáng 16.5, thực hiện Chương trình công tác năm 2019, Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hà Nội tổ chức Lễ tuyên tương “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2019. Tham dự có đồng chí Phan Văn Anh - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ - Phó Chủ tịch thường trực HĐNĐ TP.Hà Nội; đồng chí Ngô Văn Quý - Thành uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội...

Báo cáo về kết quả phong trào thi đua phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2019, ông Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP.Hà Nội - cho hay: Năm 2019, toàn thành phố (TP) có trên 61.000 CNLĐ được công nhận danh hiệu Công nhân giỏi cấp cơ sở (tăng 57% so với năm 2018); 3.153 CNLĐ được công nhận “Công nhân giỏi” cấp trên cơ sở”. Trong đó, riêng khu vực doanh nghiệp FDI chiếm tỉ lệ 35% số công nhân được tuyên dương; số công nhân bậc 3, 4, 5 đạt danh hiệu Công nhân giỏi Thủ đô chiếm trên 65%; công nhân có trình độ tay nghề bậc 6, 7 chiếm tỉ lệ trên 25%...”.

Đại diện cho 90 công nhân giỏi Thủ đô được biểu dương, có thể kể đến một số tấm gương điển điển hình như chị Tạ Thị Bắc (Cty TNHH linh kiện điện tử SEI VN). Chị liên tục có các ý tưởng mới, sáng kiến làm lợi cho công ty trên 1 tỉ đồng mỗi năm...

Hay anh Đoàn Văn Tiến (Cty TNHH Sản xuất phụ tùng Yamaha Motor VN), không chỉ giỏi về chuyên môn, có nhiều thành tích đóng góp quan trọng vào sự phát triển của DN mà còn tham gia nghiên cứu. Trong năm 2017 - 2018, anh đã có đề án “Hệ thống phun dầu tự động để bảo quản sản phẩm hộp số” đạt giải Nhất toàn tập đoàn Yamaha tại Nhật Bản và một số đề án đạt giải Nhất tại Cty. Các đề án của anh đã được Công ty áp dụng có hiệu quả, góp phần tạo công ăn việc làm và tăng thêm thu nhập cho NLĐ...

Sáng 16.5, CĐ Y tế VN tổ chức hội nghị biểu dương 211 CCVCNLĐ giỏi ngành y tế năm 2019. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Phan Văn Anh, Chủ tịch CĐ Y tế VN Phạm Thanh Bình dự hội nghị.

Trong số 211 CCVCNLĐ giỏi (ở 81 CĐCS trực thuộc), có 15 cá nhân được nhận bằng khen của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, 21 cá nhân được tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế, còn lại 175 đồng chí được tặng bằng khen của CĐ Y tế VN. Ngoài ra, có 4 đại biểu tiêu biểu là lao động giỏi tay nghề, kỹ thuật cao được Thủ tướng gặp mặt và biểu dương ngày 5.5.2019 tại TPHCM.

Tại hội nghị, đồng chí Phan Văn Anh ghi nhận và biểu dương CĐ Y tế VN đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Đồng chí Phan Văn Anh yêu cầu CĐ Y tế tiếp tục nhân rộng điển hình, tuyên dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân, lao động xuất sắc nhằm khơi dậy tinh thần hăng say, sáng tạo trong lao động.

Các cấp CĐ ngành tăng cường phối hợp với chính quyền và các cơ quan đơn vị liên quan có chính sách khuyến khích và tổ chức cho CNVCLĐ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng, rèn luyện về tác phong phục vụ, trau dồi y đức trong ngành y tế nói chung. Tiếp tục quán triệt các chỉ thị về công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt là vận động CNVCLĐ hưởng ứng đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN.

Gắn thi đua với việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hướng thi đua vào việc đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, khơi dậy ý chí, lòng nhiệt tình, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, CNVCLĐ.

Sáng 16.5, CĐ Xây dựng Việt Nam phối hợp Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến lao động giỏi, lao động sáng tạo. Dự và phát biểu chỉ đạo có các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Văn Sinh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Năm 2018, các đơn vị trong ngành đã tổ chức phát động 416 chiến dịch, đợt thi đua. Các phong trào thi đua được tổ chức trên các lĩnh phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc thù của từng cơ quan, đơn vị. Trong năm, toàn ngành có 2.126 sáng kiến, đề tài được áp dụng với tổng giá trị làm lợi hơn 95 tỉ đồng. Từ các phong trào thi đua nói trên, các đơn vị trong ngành đã lựa chọn, giới thiệu được 173 tấm gương tiêu biểu xuất sắc.

Tại hội nghị, 1 cá nhân vinh dự được nhận Huân chương lao động hạng Ba; 12 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 34 cá nhân được tặng Bằng khen của Tổng LĐLĐVN (trong đó có 14 cá nhân được tặng Bằng lao động sáng tạo); 20 cá nhân được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 106 cá nhân được tăng Bằng khen của CĐ Xây dựng Việt Nam.

Đồng chí Trần Văn Thuật nhấn mạnh, trong thời gian tới, các cấp CĐ cần tranh thủ sự lãnh đạo của Ban cán sự, chủ động phối hợp với chuyên môn đẩy mạnh các phong trào thi đua trong ngành, sát với từng lĩnh vực; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

 1. Nguy cơ giải thể trường học trăm tỷ tại Bắc Kạn do không có sinh viên theo học

Được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trị giá hàng trăm tỷ đồng, nhưng trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn đang đứng trước nguy cơ giải thể, do không có sinh viên theo học.

Với kỳ vọng trở thành một trong những trung tâm đào tạo cán bộ y tế chất lượng cao của khu vực Đông Bắc, trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn đã được đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại, tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng. Tuy nhiên, khi nhiều loại trang thiết bị máy móc đắt tiền còn chưa hết thời gian bảo hành, ngôi trường này lại đang đứng trước nguy cơ giải thể, do không có sinh viên theo học.

Rộng 12ha với đầy đủ hệ thống cơ sở hạ tầng như: khu giảng đường, nhà hiệu bộ, căng tin, nhà thực hành, khu thể chất, ký túc xá... Thế nhưng vài năm trở lại đây, những phòng học này không có một bóng sinh viên. Một lớp bụi dày bao phủ lên toàn bộ giảng đường, bàn ghế cũng như các loại thiết bị y tế phục vụ cho việc giảng dạy. Trái ngược với quy mô đào tạo dự kiến lên tới 1.000 sinh viên, lúc đông nhất cũng chỉ có chưa tới 200 em theo học. Đến thời điểm hiện tại, cả ngôi trường rộng lớn cũng chỉ có 9 sinh viên. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là do tất cả các bệnh viện lớn nhỏ đều không còn tuyển dụng hệ trung cấp. Tiến thoái lưỡng nan, rất nhiều máy móc y tế hiện đại với tổng giá trị lên tới 96 tỷ đồng đã được chuyển giao cho bệnh viện đa khoa tỉnh và trung tâm y tế các huyện để tránh bị hỏng hóc. Nhà trường cũng chỉ còn một sốgiáo viên làm công việc hành chính còn phần lớn đã được luân chuyển sang đơn vị khác.

Từng có nhiều đề án chuyển đổi cơ sở vật chất của nhà trường cho các đơn vị khác, thế nhưng tất cả đều không khả thi, bởi việc thay đổi công năng từ giảng đường, trường lớp thành công sở hay các mục đích khác quá phức tạp. Trong khi địa phương vẫn còn đang loay hoay, công trình tiền tỷ ngày một hư hỏng theo thời gian.

Trường học được xây dựng từ nguồn vốn vay nước ngoài và ngân sách đầu tư của tỉnh Bắc Kạn, với dự toán hơn 351 tỷ đồng. Sau gần 10 năm hoạt động không hiệu quả, đến phút cuối, phương án giải thể cũng bị tạm dừng vào cuối tháng 4 để chờ một giải pháp mới. Khối tài sản lớn hơn một nửa tổng thu ngân sách của cả tỉnh Bắc Kạn năm 2018 sẽ ra sao, đến giờ vẫn chưa ai rõ.

 1. Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ quý II/2019

Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác y tế quý II/2019 và sơ kết quý I. Hội nghị trực tuyến có 11 điểm cầu gồm: Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và 9 Trung tâm Y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Đây là lần đầu tiên Sở Y tế Vĩnh Phúc triển khai hội nghị trực tuyến giao ban cùng các đơn vị y tế tuyến huyện và các trung tâm y tế trực thuộc Sở. Với việc Sở Y tế Vĩnh Phúc tổ chức hội nghị trực tuyến sẽ giúp giảm thiểu chi phí đi lại, tăng số lượng người tham dự và đặc biệt có sự tham gia của các đồng chí trưởng trạm y tế xã. Từ đó giúp các trạm nắm bắt thông tin kịp thời nhằm tiến tới năm 2019, chương trình khám, lập hồ sơ sức khỏe toàn dân và phòng chống bệnh không lây nhiễm tại các trạm y tế xã được thực hiện phổ biến.

Tại Hội nghị, lãnh đạo Sở Y tế Vĩnh Phúc đã triển khai nhiệm vụ công tác y tế quý II/2019, yêu cầu các đơn vị cần tập trung triển khai những lĩnh vực: Phê duyệt và triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2019. Tiếp tục triển khai kế hoạch lập hồ sơ khám sức khỏe cá nhân trên địa bàn tỉnh, chuyển giao gói kỹ thuật năm 2019. Tiếp tục triển khai thí điểm quản lý một số bệnh không lây nhiễm, mạn tính tại trạm y tế xã, phường, thị trấn….

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của ngành và các đơn vị y tế trong toàn ngành. Tham mưu, tổ chức phát triển nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, kỹ thuật. Nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng bệnh, khám bệnh, chữa bệnh và các dịch vụ y tế; đáp ứng tốt cho nhu cầu chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Củng cố và nâng cao hiệu quả mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra, kiểm soát các bệnh không lây nhiễm; tiếp tục thực hiện lộ trình BHYT toàn dân; thực hiện đồng bộ các giải pháp để giảm quá tải, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; quản lý chặt chẽ giá thuốc và chất lượng thuốc; tăng cường thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm và triển khai các hoạt động khác nhằm giảm tỷ lệ mắc bệnh, tật và tử vong, tăng tuổi thọ, góp phần cải thiện chất lượng dân số, đáp ứng nhu cầu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ của nhân dân.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tốc độ tăng dân số hợp lý, giảm mạnh chênh lệch giới tính khi sinh và từng bước nâng cao chất lượng dân số. Triển khai có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe cho người cao tuổi. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường đổi mới công tác quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả khám chữa bệnh. Cải tiến quy trình khám chữa bệnh theo Quyết định số 1313/QĐ-BYT ngày 22/4/2013 của Bộ Y tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, không để xẩy ra tình trạng quá tải trên địa bàn tỉnh.Thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính trong khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế. Có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng chính sách bảo hiểm y tế để trục lợi;...

Trong quý I /2019, toàn ngành y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua; đổi mới công tác quản lý; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phát triển kỹ thuật; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phòng bệnh, khám chữa bệnh và các dịch vụ y tế, đáp ứng cơ bản nhu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công tác quản lý Nhà nước về y tế được tăng cường. Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc đã chú trọng lãnh đạo, quản lý để hoàn thành các nhiệm vụ được giao trên nhiều lĩnh vực công tác: Công tác khám chữa bệnh, công tác dược-vật tư y tế, công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe và các hoạt động sự nghiệp y tế có nhiều tiến bộ, góp phần nâng cao thể lực, thể trạng, tuổi thọ của người dân, không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xẩy ra trong quý, tỷ lệ cơ sở kinh doanh sản xuất thực phẩm đạt tiêu chuẩn VSATTP ngày một tăng, cao hơn cùng kỳ năm 2018.

Trong công tác y tế dự phòng đạt hiệu quả tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh. Cơ cấu các bệnh truyền nhiễm ổn định. Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục được triển khai hiệu quả. Tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm viêm gan B trong 24 giờ đầu sau sinh và phụ nữ có thai được tiêm phòng UV2+ cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ 8 loại vacxin cho trẻ em dưới 1 tuổi thấp hơn cùng kỳ năm trước do thiếu vacxin 5in1 ComBE Five, Bộ Y tế có bổ sung nhưng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế.

Chương trình dân số, An toàn thực phẩm, phòng chống HIV/AIDS,… đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong công tác khám chữa bệnh, công suất sử dụng giường bệnh cao nhất tại BV đa khoa khu vực Phúc Yên đạt 102,2%; TTYT thành phố Phúc Yên đạt 154,3%. Danh mục kỹ thuật phân tuyến: bình quân tuyến tỉnh đạt 80%, bệnh viện đa khoa tỉnh đạt 84%, tuyến huyện >50%; Phát triển 54 kỹ thuật mới (45 kỹ thuật lâm sàng, 9 ký thuật cận lâm sàng). Kết luận kết hội nghị, ông Nguyễn Thanh Hải – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc đã ghi nhận trong quý I/2019, công tác y tế dự phòng đạt kết quả tốt, không có dịch bệnh lớn xảy ra trong tỉnh; công tác khám chữa bệnh duy trì và tiếp thu những kỹ thuật mới nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Các phòng ban của Sở Y tế duy trì kết nối giao ban hội nghị trực tuyến để đảm bảo thời gian, nguồn lực và giải quyết những vấn đề khó khăn kịp thời nhất;...

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh: Sở tiếp thu những báo cáo, tham luận của các đơn vị y tế cũng như đề nghị các đơn vị tiếp tục tham mưu nghị quyết, chương trình, kế hoạch thực hiện cho Sở Y tế. Tiếp tục xây dựng vật chất, trang thiết bị nhằm phục vụ người dân. Bên cạnh đó củng cố công tác y tế dự phòng, phấn đấu năm 2019 đạt khoảng 90% người dân tham gia BHYT;…

 1. Một sản phụ băng huyết sau sinh được cứu sống ở bệnh viện huyện

Các bác sĩ trung tâm y tế huyện Hải Hà, Quảng Ninh vừa cấp cứu thành công một sản phụ bị mất máu sau sinh do đờ tử cung sau sinh.

Trước đó, ngày 15/5/2019, Trung tâm tiếp nhận thai phụ V. T.T.H, 35 tuổi, thường trú tại huyện Hải Hà nhập viện vì thai 40 tuần lần 2 đang có dấu hiệu chuyển dạ, đến 02h30p ngày 16/5/2019, sản phụ sinh thường 01 nhi gái nặng 3.500g khỏe mạnh. Tuy nhiên, sau sinh, sản phụ xuất hiện ra máu âm đạo số lượng nhiều và có dấu hiệu mất máu cấp, tử cung co hồi rất kém.

Các bác sĩ đã sử dụng phối hợp nhiều loại thuốc tăng co bóp tử cung, cấp cứu tích cực nhưng không có kết quả. Nhận định sản phụ đang trong tình trạng mất máu cấp do đờ tử cung sau đẻ. Ngay lập tức, sản phụ được các bác sĩ hội chẩn, chỉ định phẫu thuật cắt tử cung.

Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công. Sau phẫu thuật, huyết động sản phụ ổn định và đã qua tình trạng nguy kịch. Hiện tại, sức khỏe sản phụ đang dần hồi phục và tiếp tục được điều trị, chăm sóc tại đơn vị, tiên lượng có thể ra viện trong tuần tới.

Bác sĩ Bùi Văn Thế, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Hải Hà cho biết, băng huyết sau sinh là một cấp cứu sản khoa và là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở sản phụ chiếm 25% trên thế giới, nếu không được cấp cứu kịp thời. Để hạn chế nguy cơ băng huyết sau sinh, việc khám và quản lý thai nghén ở những cơ sở y tế chuyên khoa phụ sản là vô cùng cần thiết để phát hiện sớm nguy cơ, hạn chế tối đa những biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra cho sản phụ.

 1. Nữ bác sĩ bệnh viện Răng Hàm Mặt lấy da tay làm "lưỡi mới" cho bệnh nhân ung thư

Sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính ở lưỡi (phải cắt khoảng 1/2 lưỡi), bệnh nhân được nữ bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung (bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội) lấy vạt da ở tay để tạo hình thành một chiếc lưỡi mới với đầy đủ chức năng nói, nuốt...Thông thường, bệnh nhân ung thư lưỡi sẽ được chỉ định cắt bỏ khối u (thường là cắt bỏ 1/2, thậm chí là cắt bỏ hoàn toàn lưỡi cùng vùng sàn miệng phía dưới lưỡi), sau đó xạ trị. Bệnh nhân được cứu sống nhưng sinh hoạt rất khó khăn, không nói được, nuốt khó, nguy cơ hoại tử các phần xương hàm rất cao. Tuy nhiên, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Hà Nội không chấp nhận ở mức đó. Chị mong muốn người bệnh không chỉ được cứu sống, mà phải cố gắng để sống được như một “con người”!

Chỉ với dấu hiệu ban đầu là nhiệt lưỡi lâu ngày, đi khám chữa ở một số cơ sở y tế nhưng không khỏi, Loan đã được các bác sĩ ở Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương khám và kết luận là bị ung thư lưỡi. Thông báo của bác sĩ như tiếng sét ngang tai, nhưng Loan còn sốc hơn khi các bác sĩ cho biết, cô sẽ phải phẫu thuật cắt bỏ lưỡi.Cô gái 23 tuổi, chưa có gia đình, tưởng như tương lai phía trước đã hoàn toàn khép lại. Ý muốn từ bỏ điều trị, để mặc cho số phận xâm chiếm lấy cô. Nhưng, số phận đã run rủi cho Loan gặp được bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung - bác sĩ chuyên thực hiện các ca vi phẫu tại khoa Phẫu thuật Hàm mặt và Tạo hình, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương (Hà Nội).

“Lúc đầu em ấy đau khổ, tuyệt vọng lắm. Tôi đã phải dành nhiều thời gian để tâm sự, giải thích, thuyết phục để Loan hiểu, “nếu em từ bỏ điều trị là em chấp nhận số phận, chấp nhận cái chết, nhưng nếu em tin tưởng chúng tôi, em sẽ cùng các bác sĩ chiến đấu để giành lại sự sống.”

Thế rồi, Loan đồng ý “chiến đấu” và cô đã phải trải qua ca phẫu thuật lớn. Bác sĩ Nhung cùng các đồng nghiệp đã tiến hành phẫu thuật cắt dọc môi dưới và xẻ đôi xương hàm dưới, mở rộng khoang miệng tối đa để cắt bỏ một nửa lưỡi, sàn miệng cùng với khối u, để đảm bảo hết u và tới ranh giới tổ chức lành. Trước đó các bác sĩ đã tiến hành nạo vét hạch cổ và hạch dưới bờ hàm để tránh di căn hạch sang các bộ phận khác.

Cắt bỏ một phần hoặc toàn bộ lưỡi luôn để lại di chứng nặng nề, khiến bệnh nhân không còn cơ hội nói, nuốt cũng trở nên khó khăn. Đây chính là điều mà các bệnh nhân mắc ung thư lưỡi rất ám ảnh.

Thông thường ở các cơ sở không ứng dụng kỹ thuật vi phẫu, các bác sĩ chỉ dám cắt 1 phần khối u, sau đó tiến hành xạ trị và hóa chất với nhiều tác động phụ rất nặng nề cho bệnh nhân, như hoại tử xương hàm… khiến sau đó sẽ phải phẫu thuật lấy xương chết mà không có khả năng bù lại. Việc bệnh nhân sẽ sống như thế nào sau các ca phẫu thuật hoặc xạ trị, đáng tiếc, chưa thật sự được quan tâm đúng mức.

Tại Bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương, Loan, cũng như nhiều bệnh nhân khác đã được các bác sĩ tạo hình một lưỡi mới, từ chính bộ phận trên cơ thể của mình, đó là phần da mỡ cánh tay. Đây cũng chính là đề tài đang được bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung thực hiện cho việc bảo vệ luận án tiến sĩ của mình.

Chia sẻ về kỹ thuật tạo hình lưỡi bằng vạt da mỡ cánh tay này, bác sĩ Nhung cho biết, đây là một kỹ thuật rất khó, bởi cấu trúc da ở lưỡi khác hẳn với các bộ phận khác trên cơ thể.

Lúc mới làm xong, vạt da còn cứng, phù nề nhiều làm phần lưỡi còn lại không di chuyển được. Tuy nhiên, qua thời gian, chiếc lưỡi mới này dần dần ổn định, trở nên mềm mại, vận động theo phần lưỡi còn lại và phần da tạo lưỡi trở nên hồng hào gần như niêm mạc miệng giúp bệnh nhân có thể nói được dù hơi ngọng, và việc nuốt thức ăn cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều.

Bệnh nhân Loan mới đây khám lại sau 3 năm phẫu thuật mà không cần phải xạ trị, bệnh không tái phát, hình thức bên ngoài chỉ là một vết sẹo nhỏ nằm giữa cằm như một người có chiếc cằm xẻ. Nhìn Loan, không ai có thể nghĩ cô đã từng bị ung thư lưỡi và đã phải cắt bỏ ½ lưỡi.

Bác sĩ Nhung cho biết, với những bệnh nhân bị cắt bỏ hoàn toàn lưỡi, các bác sĩ cũng có thể lấy những vạt da mỡ cánh tay để che phủ và tạo hình một phần lưỡi, giúp cho bệnh nhân cải thiện chất lượng cuộc sống tốt hơn rất nhiều.

Chia sẻ về công việc vi phẫu, tạo hình cho bệnh nhân ung thư vùng hàm mặt nói chung và ung thư lưỡi nói riêng sau khi phẫu thuật cắt bỏ khối u, bác sĩ Nguyễn Hồng Nhung cho biết, chị đã trực tiếp tham gia làm cho rất nhiều bệnh nhân, và với những kinh nghiệm đã thu được qua nhiều năm thực hiện, chị đang thu thập số liệu để hoàn thành luận án tiến sĩ về đề tài này. Số bệnh nhân được chị đưa vào luận án là khoảng 40 người.

Một điểm đặc biệt mà bác sĩ Nhung thực hiện cho bệnh nhân của mình, đó là thay vì dùng phần vạt da ở cẳng tay như một số nước vẫn làm, chị đã dùng phần da ở bắp tay phía gần bả vai.

“Sự khác biệt là ở chỗ, nếu lấy da ở cẳng tay sẽ để lại sẹo rất lớn, co rút khiến không chỉ xấu về hình thức mà còn làm cho bệnh nhân khó khăn trong sinh hoạt. Còn cách lấy ở bắp tay phía trên sẽ không làm ảnh hưởng gì đến hoạt động của cánh tay, sẹo cũng để lại chỉ là một đường thẳng, không bị dúm dó, mất thẩm mỹ.” – bác sĩ Nhung cho biết. “Những bệnh nhân ung thư rất đáng thương. Nhiều người nghĩ rằng, các bác sĩ phải vất vả để điều trị cho họ, nhưng tôi nghĩ, cái vất vả của bác sĩ không thể so sánh được với những nỗi đau đớn, vất vả của bệnh nhân.” – nữ bác sĩ chia sẻ.

Chị cũng quan niệm rằng, giành lại sự sống cho bệnh nhân là rất quan trọng, nhưng quan trọng không kém chính là cứu sống người bệnh và nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. “Dù là bệnh nhân ung thư, họ vẫn phải được sống như những con người, và việc của các bác sĩ như chúng tôi là làm sao để họ có được cuộc sống gần với cuộc sống bình thường nhất.” – nữ bác sĩ chia sẻ.

Theo bác sĩ Nhung, ung thư lưỡi không có triệu chứng điển hình để nhận biết. Đa số trường hợp phát hiện bệnh sau những vết loét lâu liền, kéo dài ở lưỡi. Một số người thấy rối loạn cảm giác, vết thương lớn loét sâu, bệnh lúc này đã ở giai đoạn muộn. Bệnh nhân ung thư lưỡi nói riêng, ung thư vùng hàm mặt nói chung, bị tế bào ung thư phá hoại tổ chức, gây hoại tử nên rất đau, biến dạng vùng mặt, đồng thời có mùi hôi thối.

Nói về nguyên nhân gây ung thư lưỡi, nữ bác sĩ cho hay,dù chưa có một nghiên cứu chính thức nào, nhưng từ những bệnh mà chị điều trị, có thể thấy phần lớn có lý do từ tập quán ăn uống.

“Người dân cần chú ý các vết nhiệt miệng lâu khỏi. Chỉ cần kéo dài 2 tuần trở lên, bạn tuyệt đối không chủ quan, bởi lúc này, khối u thường đã phát triển. Nếu đi khám sớm để phát hiện, người bệnh hoàn toàn có cơ hội cao chiến thắng bệnh tật", bác sĩ Nhung khuyên.

 1. Cấp cứu thành công bệnh nhân Campuchia bị suy đa tạng vì nhiễm liên cầu lợn

Sáng 18-5, Bệnh viện (BV) Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn thông tin vừa cấp cứu thành công cho bệnh nhân nữ, quốc tịch Campuchia, 35 tuổi bị suy đa tạng do nhiễm liên cầu lợn. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy thận cấp, viêm phổi, phù toàn thân, xuất huyết từng mảng trên vùng đùi và ngực đang hoại tử nặng… Ngay khi tiếp nhận, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn đã tiến hành các xét nghiệm lâm sàng và cận lâm sàng, chẩn đoán bệnh nhân bị nhiễm trùng huyết, suy đa tạng do nhiễm liên cầu khuẩn lợn.

BS.CKI Hồ Thanh Lịch, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, BV Quốc tế Nam Sài Gòn cho biết: Việc điều trị cấp bách nhất ngay lúc này là phải xử lý lọc thận cho bệnh nhân và dùng kháng sinh đặc hiệu, sau đó sẽ tiến hành cắt bỏ da bị hoại tử để tránh nhiễm trùng các khu vực lân cận. Thông thường những trường hợp bệnh nhân bị nhiễm liên cầu lợn diễn tiến sẽ rất nhanh nên nếu không được xử trí kịp thời sẽ dẫn đến những biến chứng nghiêm trọng như suy đa tạng, trụy tim mạch, viêm màng não, xuất huyết và hoại tử toàn thân… nguy cơ tử vong rất cao.

Kết quả sau 10 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, phục hồi khỏi suy thận, tiểu tốt, có thể tự thở và được tiến hành cắt lọc da hoại tử ở vùng sau 2 đùi. Vùng da bị hoại tử rộng nên sau khi lọc da phải điều trị tích cực và đợi bệnh nhân ổn định mới có thể tiếp tục phẫu thuật ghép da, vùng da cấy ghép được lấy từ thân ở đùi trước. Đến nay, vùng da được ghép đã “hòa nhập” và bệnh nhân hồi phục rất tốt và có thể xuất viện.

Theo BS Hồ Thanh Lịch, liên cầu lợn là loại vi khuẩn thường trú ở hầu họng của con heo và có thể gây bệnh cho người nếu tiếp xúc trực tiếp. Thói quen của nhiều người ăn tiết canh, hoặc thịt sống mang rất nhiều nguy cơ nhiễm bệnh. Bệnh ban đầu thường có dấu hiệu sốt cao, đau đầu, ớn lạnh, đi ngoài…, nên bệnh nhân thường nhầm lẫn với các bệnh khác và nhập viện khi bệnh đã chuyển nặng với một loạt biểu hiện nguy kịch như suy hô hấp, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn gây nguy cơ tử vong cao.

 1. Phẫu thuật thành công 2 bệnh nhân ung thư gần 90 tuổi

Hiện nay nhiều gia đình có người thân hơn 80 tuổi bị phát hiện ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không chữa trị vì cho rằng khó cứu chữa được, nhưng thực sự đây là suy nghĩ sai lầm. Bệnh viện K vừa phẫu thuật thành công cho 2 bệnh nhân gần 90 tuổi bị ung thư. Trường hợp đầu tiên là ông Hồ Năng T. (88 tuổi, ở Hà Tĩnh) bị Hà Tĩnh.

Do bệnh nhân có tiền sử ung thư dạ dày đã phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày cách đây 40 năm nên khi ông T. tới Bệnh viện K khám, các bác sĩ đã chỉ định chụp chiếu và làm các xét nghiệm, kết quả cho thấy bệnh nhân bị ung thư dạ dày giai đoạn tiến triển.

Các bác sĩ đã hội chẩn, quyết định phẫu thuật. Sau 4 giờ phẫu thuật, ê kíp mổ đã cắt toàn bộ dạ dày, loại bỏ tổn thương và tạo hình dạ dày mới cho bệnh nhân. Ông T. hồi phục tốt và đã ra viện sau 7 ngày điều trị.

Cũng tại khoa Ngoại bụng 1, bệnh nhân Vũ Thị K. (86 tuổi, ở Hải Dương) bị ung thư đại trực tràng giai đoạn tiến triển, đã được các bác sĩ thực hiện phẫu thuật cắt đại trực tràng, nạo vét hạch. Sau 4 ngày phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân K. dần ổn định, có thể nói chuyện, vận động bình thường.

Theo TS Phạm Văn Bình, Trưởng khoa Ngoại bụng 1 - Bệnh viện K, ung thư đường tiêu hóa là bệnh ung thư thường gặp và nguyên nhân gây tử vong hàng đầu. Hiện nay nhiều gia đình có người thân hơn 80 tuổi bị phát hiện ung thư thường có tâm lý buông xuôi, không chữa trị vì cho rằng khó cứu chữa được, nhưng thực sự đây là suy nghĩ sai lầm.

“Tuổi cao là một trong những vấn đề cần cân nhắc khi tiến hành điều trị ung thư, nhưng người bệnh đừng vội từ bỏ. Trong điều kiện cho phép và đảm bảo kỹ thuật vẫn nên tiến hành phẫu thuật, giúp cải thiện chất lượng sống cho người bệnh”, bác sĩ Bình nêu rõ.

 1. SCTV phát động tham gia Ngày hội hiến máu nhân đạo 2019

Ngày 22/5/2019 tới đây sẽ diễn ra "Ngày hội hiến máu nhân đạo SCTV 2019”, vào thời gian từ 6h00 đến 10h00, tại Trung tâm Văn hóa Hoa Lư (Sân vận động Hoa Lư) - Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM.

Theo tin từ SCTV, vào ngày 22/5/2019 tới đây sẽ diễn ra "Ngày hội hiến máu nhân đạo SCTV 2019”, vào thời gian từ 6h00 đến 10h00, tại Trung tâm Văn hóa Hoa Lư (Sân vận động Hoa Lư) - Số 2 Đinh Tiên Hoàng, P. Đa Kao, Q. 1, TP.HCM.

SCTV đang vận động những tấm lòng cao đẹp đăng ký hiến máu nhân đạo để mỗi chúng ta là một sứ giả của sự sống.Tham gia "Ngày hội hiến máu nhân đạo SCTV 2019” là một truyền thống tốt đẹp của tập thể CBCNV Công ty SCTV, hưởng ứng phong trào hiến máu nhân đạo, đồng thời thực hiện phương châm "một giọt máu cứu một người" do Hội chữ Thập đỏ TPHCM phát động.

Bà Bùi Thị Kiều Nương, Chủ tịch Công đoàn Truyền hình cáp SCTV cho biết: “"Ngày hội hiến máu nhân đạo SCTV 2019” được tổ chức cho CBCNV khu vực TP.HCM và các tỉnh lân cận. Đây là một hoạt động thường niên của truyền hình cáp SCTV với mong muốn chung tay cùng cộng đồng, cứu giúp những bệnh nhân cần máu điều trị”.

Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là nét đẹp văn hóa, thể hiện sự hiểu biết, lòng nhân ái và trách nhiệm của mỗi người với cộng đồng. Người hiến máu là anh hùng, là sứ giả của sự sống. Hành động của người hiến máu tình nguyện xứng đáng được cả cộng đồng trân trọng, tôn vinh.

Máu là nguồn sống, là dược phẩm vô giá mà tạo hóa đã ban tặng cho con người chúng ta. Khoa học thế giới, mặc dù đã có nhiều tiến bộ trong lĩnh vực truyền máu - huyết học nhưng cho đến hôm nay vẫn chưa tìm ra một dược phẩm nào có thể thay thế được máu.

Hiến máu là cho máu tốt, giảm nguy cơ lây nhiễm bệnh qua đường truyền máu vì người hiến máu là người khỏe mạnh thực sự. Hiến máu không có hại cho sức khỏe. Máu chiếm 1 phần 13 trọng lượng cơ thể. Mỗi kg trọng lượng cơ thể trung bình có 70ml máu (ví dụ người nặng 50 kg thì trong người có trung bình 3,5 lít máu). Lượng máu hiến 350ml chỉ bằng 10% lượng máu của cơ thể và sẽ được phục hồi nhanh sau 3 đến 5 ngày. Máu mới là máu trẻ, có sức đề kháng mạnh mẽ, kích thích ăn ngon, ngủ ngon, làm việc phấn chấn, da dẻ hồng hào, từ đó làm cho người hiến máu cảm thấy khỏe hơn, trẻ hơn và xinh đẹp hơn.


Thăm dò ý kiến