Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia: Mẫu dạng rắn và dạng lỏng - Xác định hàm lượng thủy ngân bằng phương pháp phân hủy nhiệt, hỗn hống và đo phổ hấp thụ nguyên tử. 23/08/2020 Góp ý
2 Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia: Thực phẩm chức năng: Xác định hàm lượng Valerenic acid bằng phương pháp pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC-UV) 23/08/2020 Góp ý
3 Dự thảo tiêu chuẩn Quốc gia: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng Silymarin bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 23/08/2020 Góp ý
4 Dự thảo Tiêu chuẩn Quốc gia: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe - Xác định hàm lượng Alpha Lipoic acid bằng kỹ thuật sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) 23/08/2020 Góp ý
5 Dự thảo sửa đổi nội dung một số quy định của Thông tư 08/2011/TT-BYT ngày 26/01/2011 của Bộ Y tế Hướng dẫn về công tác Dinh dưỡng-Tiết chế trong bệnh viện. 02/08/2020 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Ban hành 04 Quy trình kiểm định an toàn và tính năng kỹ thuật đối với trang thiết bị y tế thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Y tế 25/07/2020 Góp ý
7 Dự thảo THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 04/07/2020 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2017/TT-BYT quy định về Gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở 05/07/2020 Góp ý

Thăm dò ý kiến