Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) 17/12/2019 Góp ý
2 Dự thảo Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành 08/12/2019 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp 23/11/2019 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp 23/11/2019 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Thông tư ban hành danh mục dược liệu nuôi trồng, thu hái trong nước đáp ứng yêu cầu vê điều trị và khả năng cung cấp, giá hợp lý 30/11/2019 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư Quy định chi tiết mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở y tế 30/11/2019 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế 10/11/2019 Góp ý
8 Dự thảo nghị định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia 08/11/2019 Góp ý

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 12027723
  • Số người đang truy cập: 1