Góp ý dự thảo

Tìm kiếm

STT Tên dự thảo Ngày hết hạn Tệp đính kèm Góp ý
1 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo giá dịch vụ 16/03/2021 Góp ý
2 Dự thảo Nghị định Quy định về vay vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết, thuê tài sản, thuê đơn vị cung ứng dịch vụ đối với đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực y tế - dân số 27/02/2021 Góp ý
3 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn thực hiện quy định về địa điểm cấm hút thuốc lá và việc xét tặng danh hiệu môi trường không khói thuốc 27/02/2021 Góp ý
4 Dự thảo Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT – BYT ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu 09/02/2021 Góp ý
5 Dự thảo Thông tư Quy định về chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền 09/02/2021 Góp ý
6 Dự thảo Thông tư quy định các thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu về hồ sơ nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc 26/02/2021 Góp ý
7 Dự thảo Thông tư Ban hành hướng dẫn Ứng dụng Công nghệ thông tin tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 26/02/2021 Góp ý
8 Dự thảo Thông tư về quản lý chất lượng một số loại khí dùng trong y tế 12/02/2021 Góp ý
9 Dự thảo Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 13/2012/TT-BYT ngày 20/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn công tác Gây mê – Hồi sức 14/02/2021 Góp ý
10 Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động cấp cứu trước bệnh viện 14/02/2021 Góp ý
11 Dự thảo Thông tư Quy chế chuyên môn trong các cơ sở khám, chữa bệnh 14/02/2021 Góp ý
12 Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tổ chức hoạt động quản lý bệnh không lây nhiễm 14/02/2021 Góp ý

Thăm dò ý kiến