Truy cập nội dung luôn

Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Hướng dẫn tiêu chuẩn cơ sở vật chất, trang thiết bị thiết yếu phục vụ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16578140
  • Số người đang truy cập: 1