Góp ý dự thảo

Dự thảo Thông tư Ban hành định mức kinh tế-kỹ thuật dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến