Góp ý dự thảo

Dự thảo Nghị định Sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh về khám bệnh, chữa bệnh; trang thiết bị y tế và mỹ phẩm
Gửi góp ý cho dự thảo

Thăm dò ý kiến