Truy cập nội dung luôn

Văn bản hướng dẫn

Tìm kiếm

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu
1 2539/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh Đắk Lắk lần thứ 13 năm 2020 06/09/2019 Chủ tịch: Phạm Ngọc Nghị
2 1167/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh Quảng Ngãi lần thứ 13 năm 2020 20/08/2019 Chủ tịch: Trần Ngọc Căng
3 411/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh Ninh Bình lần thứ 13 năm 2020 13/08/2019 Chủ tịch: Đinh Văn Điến
4 805/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh Gia Lai lần thứ 13 năm 2020 13/08/2019 Chủ tịch: Võ Ngọc Thành
5 3072/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh Quảng Bình lần thứ 13 năm 2020 12/08/2019 Chủ tịch: Trần Công Thuật
6 1921/QĐ-UBND Quyết định thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh An Giang lần thứ 13 năm 2020 08/08/2019 Phó Chủ tịch: Lê Văn Nưng
7 2993/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" lần thứ 13 tỉnh Nghệ An 05/08/2019 Chủ tịch: Thái Thanh Quý
8 580/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh Kon Tum lần thứ 13 năm 2020 02/08/2019 Chủ tịch: Nguyễn Văn Hòa
9 2760/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh 31/07/2019 Phó Chủ tịch: Phạm Văn Cảnh
10 1203/QĐ-UBND Quyết định về việc thành lập Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân dân" và "Thầy thuốc ưu tú" tỉnh Ninh Thuận lần thứ 13 năm 2020 30/07/2019 Chủ tịch: Lưu Xuân Vĩnh

Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16706123
  • Số người đang truy cập: 1