Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo

Địa chỉ: 138A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 024.3846688
Fax: 024.323730236
Thư điện tử: k2dt@moh.gov.vn
Website: http://asttmoh.vn/
Chức năng nhiệm vụ
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo là cục chuyên ngành thuộc Bộ Y tế có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện quản lý về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và đào tạo nguồn nhân lực thuộc lĩnh vực y tế trong phạm vi cả nước.
Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng và có trụ sở làm việc tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo đơn vị
Cục trưởng:Nguyễn Hoàng Long
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà 138B Giảng Võ
Thư điện tử: Longnh.k2dt@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Nguyễn Ngô Quang
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà 138B Giảng Võ
Thư điện tử: quangnn.k2dt@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Nguyễn Văn Quân
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà 138B Giảng Võ
Thư điện tử: quannv.k2dt@moh.gov.vn
Phó Cục trưởng:Phạm Xuân Viết
Điện thoại cơ quan:
Số phòng làm việc: Tòa nhà 138B Giảng Võ
Thư điện tử: Vietpv.k2dt@moh.gov.vn

Thăm dò ý kiến