Tài liệu Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch COVID-19

19/02/2021 | 09:51 AM

 | 

Sáng 19/02/2021, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc công tác phòng, chống dịch COVID-19. GS.TS.Nguyễn Thanh Long, Ủy viên Trung ương đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì Hội nghị

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, Nguyễn Trường Sơn; Đỗ Xuân Tuyên; Trần Văn Thuấn. Đại diện lãnh đạo và chuyên viên các Vụ/Cục/Văn phòng/đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Tại điểm cầu địa phương có đại diện Lãnh đạo UBND các tỉnh/Thành phố; các Bệnh viện/Viện/ Trung tâm y tế, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế 63 tỉnh/Thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan.

Tài liệu chi tiết xem tại đây:

1. https://adminmoh.moh.gov.vn/documents/20182/0/BYT_HUONG+DAN+KHAI+BAO+Y+TE.pptx/e12ac8eb-a3b1-46c3-a572-dabd1415dd60

2.https://adminmoh.moh.gov.vn/documents/20182/0/L%C4%A9nh+v%E1%BB%B1c+Kh%C3%A1m+ch%E1%BB%AFa+b%E1%BB%87nh.pptx/00e3e7d5-276b-4b01-8c2a-f62578b33f1a

3. https://adminmoh.moh.gov.vn/documents/20182/0/Tinh+hinh+dich+19.2.21_YTDP.pptx/320a71e7-9436-4172-85e1-7e3e4587662a


Thăm dò ý kiến