Tài liệu Hội nghị tập huấn Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng Ngành Y tế (1900-9095)

04/12/2020 | 09:32 AM

 | 

Tài liệu Hội nghị tập huấn Kỹ năng tiếp nhận và xử lý phản ánh của người dân qua đường dây nóng Ngành Y tế (1900-9095)

1. Chỉ thị 09/CT-BYT:

2. Kỹ năng:

3. Quy chế sử dụng phần mềm: 

4. Tài liệu tập huấn: 


Thăm dò ý kiến