Truy cập nội dung luôn

Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về các quy định trong quản lý trang thiết bị y tế và lấy ý kiến đóng góp về các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất trang thiết bị y tế trong nước

03/12/2019 | 15:23 PM

 | 

Ngày 03/12/201 tại Hà Nội, Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế)  tổ chức Hội nghị đối thoại Doanh nghiệp về các quy định trong quản lý trang thiết bị y tế và lấy ý kiến đóng góp về các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển sản xuất trang thiết bị y tế trong nước.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính (Vụ Chính sách thuế, Tổng Cục thuế, Tổng Cục Hải quan), Bộ Công thương, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; các Cục/Vụ/Văn phòng/,đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; Hội Thiết bị y tế Việt Nam; Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam; Hội đồng kinh doanh Hoa kỳ - Asean tại Việt Nam; Đại diện một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế.

 

Ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế phát biểu tại Hội nghị

         

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Minh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế cho biết: Thực hiện hiện chủ trương của Chính phủ về việc giao các Bộ thường kỳ tổ chức đối thoại, làm việc với các Hiệp Hội doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ để lắng nghe, tiếp nhận kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp về các vấn đề thuộc phạm vi quản lý, giải quyết kịp thời các vướng mắc đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp, người dân, thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới, trong đó có nội dung đẩy mạnh phát triển ngành Dược và trang thiết bị y tế, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất thuốc, vắc xin, sinh phẩm, thiết bị, vật tư y tế, tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị trong khu vực và trên thế giới.

Đây cũng là dịp Bộ Y tế và các doanh nghiệp đối thoại thẳng thắng trao đổi, chia sẻ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc gặp phải trong hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.

Về quy định việc quản lý trang thiết bị y tế:

Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP  bao gồm: phân loại trang thiết bị y tế; sản xuất, lưu hành, mua bán, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế; thông tin, nhãn và quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế  tại các cơ sở y tế.

Đây là các văn bản pháp luật cao nhất trong lĩnh vực trang thiết bị y tế, lần đầu tiên được xây dựng, ban hành kế thừa một số nội dung của Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế, Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân và theo xu hướng hội nhập quốc tế và khu vực nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý trang thiết bị y tế của nước ta hiện nay và trong giai đoạn tới.

Đồng thời là khung pháp lý giúp các nhà quản lý, các bệnh viện, đơn vị y tế, các doanh nghiệp nắm rõ các quy định, xác định rõ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia hoạt động trong lĩnh vực trang thiết bị y tế: đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư và tăng cường quản lý, khai thác sử dụng trang thiết bị y tế, góp phần nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân.

Các nội dung quy định tại Nghị định cơ bản cũng đã căn cứ, chuyển tải các quy định của Hiệp định ASEAN về trang thiết bị y tế (AMDD) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và chính thức có hiệu lực tại Việt Nam (tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 26/02/2016) để đáp ứng yêu cầu và lộ trình hội nhập khu vực ASEAN và quốc tế theo đúng quy định thực hiện các điều ước quốc tế.

Việc ban hành Nghị định số 36/2016/NĐ-CP và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP đã được các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế đánh giá cao nỗ lực Chính phủ trong việc công khai, minh bạch các thể chế pháp lý liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế cũng như tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế.

Về thúc đẩy phát triển sản xuất trang thiết bị y tế trong nước:

Hưởng ứng Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế (Quyết định số 130/2002/QĐ-TTg ngày 04/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chính sách quốc gia về trang thiết bị y tế giai đoạn 2002-2010) và Đề án nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang thiết bị y tế (Quyết định số 18/2005/QĐ-TTg ngày 21/01/2005 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nghiên cứu chế tạo và sản xuất trang thiết bị y tế đến năm 2010), trong thời gian qua đã có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia đầu tư sản xuất trang thiết bị y tế, đưa ra thị trường nhiều sản phẩm có chất lượng.

Những sản phẩm vật tư y tế tiêu hao như bơm kim tiêm, stent mạch vành có phủ thuốc, kim luồn, dây truyền dịch, bông băng gạc, găng tay y tế… cơ bản đã đáp ứng nhu cầu sử dụng tại các cơ sở y tế, giảm tỷ lệ nhập ngoại. Một số sản phẩm có hàm lượng công nghệ cao như hệ thống chụp X-quang, dao mổ điện, máy theo dõi bệnh nhân… cũng đã được các doanh nghiệp trong nước nghiên cứu, sản xuất, tuy nhiên vẫn còn gặp khó khăn trong việc tìm đầu ra, thị trường và khó cạnh tranh với sản phẩm ngoại nhập.

Thời gian qua Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cùng phối hợp xây dựng và trình Chính phủ nhiều giải pháp để hỗ trợ sản xuất trang thiết bị y tế trong nước. Theo đánh giá của Bộ Tài chính, các chính sách hiện hành đã có quy định khá đầy đủ cả về diện chính sách và mức độ ưu đãi đối với lĩnh vực sản xuất trang thiết bị y tế: Chính sách đầu tư; Chính sách tín dụng; Chính sách thu tiền thuê đất; Chính sách thuế. Quốc hội cũng đã ban hành và thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ vừa 2017; Luật chuyển giao công nghệ 2017; Luật Đấu thầu 2013. Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 35/NQ-CP và Nghị quyết số 19/NQ-CP để cải thiện môi trường kinh doanh, tăng cường khả năng cạnh tranh quốc gia; Nghị quyết số 139/NQ-CP cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp…trong đó có các nội dung đẩy mạnh, phát triển sản xuất trong nước.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tại Hội nghị các đại biểu cũng được nghe một số nội dung tham luận như: Đánh giá sau 03 năm thực hiện, triển khai Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế; Kế hoạch triển khai Nghị định 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về quản lý trang thiết bị y tế; Đánh giá thực trạng về hoạt động sản xuất trang thiết bị y tế tại Việt Nam do đại diện Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế trình bày; Cập nhật các chính sách về hỗ trợ sản xuất trang thiết bị y tế trong nước do đại diện Bộ Tài chính trình bày và  tham luận của các Doanh nghiệp về các quy định liên quan đến hoạt động sản xuất và nhập khẩu trang thiết bị y tế.

Hội nghị là dịp lấy ý kiến để đẩy mạnh việc sản xuất và tiêu dùng trang thiết bị y tế sản xuất trong nước, góp phần hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Bộ Chính trị, giúp các doanh nghiệp trong nước nâng cao sức cạnh tranh trước áp lực về hội nhập khi thực thi các cam kết quốc tế./.


Thăm dò ý kiến

  • Tổng số lượt truy cập: 16406242
  • Số người đang truy cập: 1