Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 13
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách cá nhân, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần thuộc các đơn vị do Bộ Y tế quản lý 26/01/2022 qd-112--5239246821972650.pdf
2 1.009346 Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng 11/03/2021
3 1.009249 Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền 11/03/2021
4 1.001545 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 11/03/2021
5 2.000704 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 11/03/2021
6 1.001566 Tặng Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp dân số'' 11/03/2021
7 1.001597 Tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân'' 11/03/2021
8 1.001657 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể 11/03/2021
9 1.001685 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho cá nhân 11/03/2021
10 1.002716 Đề nghị xét tặng danh hiệu “Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú” 11/03/2021