Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 81
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Ban hành tạm thời Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai (đợt 6) Bệnh viện 07/06/2024 2305-dot-6--2732728934555440.pdf
2 Ban hành tạm thời Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai (đợt 5) Bệnh viện 24/04/2024 1545-dot-5--2732696077056473.pdf
3 Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh Bệnh viện 13/11/2023 cv-818-danh-sách-hành-ngh-bv-tu-t-nh--2478818912713020.pdf
4 Công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 4) 21/08/2023 21-8-2023-qd-danh-muc-dot-4--2357691662280804.pdf
5 Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện YHCT Trung ương BV YHCT TW 09/08/2023 cv-165-bv-yhct-tw--1314645811824846.pdf
6 Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện YHCT Y Đức Bệnh viện YHCT 19/07/2023 ds-hanh-nghe--1002097896802324.pdf
7 Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và danh mục kỹ thuật đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Y Đức Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2023 18-5-2023-bv-y-duc--2204688110760422.pdf
8 Cấp đổi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Hùng Vương Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2023 18-5-2023-bv-hung-vuong-bg--2204613594493517.pdf
9 Cấp đổi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2023 18-5-2023-bv-lanq--2204561621695147.pdf
10 Giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với bệnh viện YHCT Phúc Thượng Bệnh viện 21/04/2023 bv-phuc-thuong--7804777918868658.pdf