Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 105
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 13/6/2024 Cơ sở y tế 14/06/2024 14-6-2024-ds-signed--3074639878753495.pdf
2 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 06/5/2024 Tổ chức 05/06/2024 ds-5-2024--2438836959197575.pdf
3 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 20/5/2024 Cơ sở y tế 20/05/2024 ds-phòng-khám-bnn-20-5-2024--895445719278978.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 06/5/2024 Tổ chức 06/05/2024 ds-cong-bo-qtmt-thang-04-2024-signed--385068215368006.pdf
5 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 29/02/2024 Cơ sở y tế 24/04/2024 ds-pḥng-khám-bnn-24-4-2024--777254237828928.pdf
6 Danh sách các cơ sở đào tạo công bố đủ điều kiện đòa tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật 25/4/2024 Cơ sở đào tạo 25/05/2024 ds-c-p-nh-t-n-25-4-2024-signed--777056899706168.pdf
7 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 26/03/2024 Tổ chức 03/04/2024 danh-sach-cong-bo-qtmt-thang-03-2024-signed-2-30--2133107266661130.pdf
8 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 29/02/2024 Cơ sở y tế 29/02/2024 dc-c-p-nh-t-tháng-29-02-2024-signed--2965981831342805.pdf
9 Công bố đủ điều kiện kiểm nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Công ty Cổ phần SAM Tổ chức 29/01/2024 cb-kn--282182894700058.doc
10 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 15/01/2024 Tổ chức 16/01/2024 15-01-2024-qtmtld--1167360203768683.pdf