Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 4
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 1.003437 Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 22/02/2021
2 1.003448 Công nhận cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được phép thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 22/02/2021
3 1.008681 Đề nghị thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm 22/02/2021
4 1.008685 Đề nghị thực hiện kỹ thuật mang thai hộ vì mục đích nhân đạo 22/02/2021