Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 95
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức công bố (bổ sung) đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành: - Trình độ bác sĩ nội trú: Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ. - Trình độ Chuyên khoa cấp I: Phẫu thuật tạo hình và Thẩm mỹ. Bệnh viện 11/09/2023 2513-v-tt-t-c-t-07-9-23--4860843923948471.pdf
2 Bệnh viện 199 - Bộ Công an công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 08/09/2023 ban-cong-bo-1218-bv199-lan-3--3905822562576689.pdf
3 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 29/08/2023 bcb-841-bv-t-thai-nguyen--3043545053021318.pdf
4 Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 29/08/2023 ban-cong-bo-1314_25-8-2023-bv-phu-san-tw--3042844016730413.pdf
5 Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 24/08/2023 bvqy-175-cong-bo--2610786831498711.pdf
6 Bệnh viện Đa khoa Vân Đình – TP Hà Nội về việc sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) Bệnh viện 15/08/2023 3088-su-du-ng-va-lu-u-tru-ho-so-be-nh-a-n-ie-n-tu-emr-ta-i-be-nh-vie-n-a-khoa-va-n-i-nh_0001_0001_0001--1819798449852617.pdf
7 Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Đức Minh triển khai bệnh án điện tử (ERM) thay thế hồ sơ bệnh án giấy Bệnh viện 28/07/2023 qđ-106-2023-1--275281853071425.pdf
8 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/07/2023 qd_978-001--275003304357278.pdf
9 Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 07/07/2023 ban-cong-bo-1048-bv-phu-san-t--220595264740008.pdf
10 Trung tâm y tế huyện Tiên Yên, Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 49-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-tien-yen-quang-ninh--4021548190704399.pdf