Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 136
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện C Đà Nẵng công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I các ngành/chuyên ngành: Phục hồi chức năng, Chẩn đoán hình ảnh, Dược lý – Dược lâm sàng. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 24/07/2024 bcb-so-998-bvc-ngay-18-7-2024-đã-gộp--81247828923832.pdf
2 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ thạc sĩ ngành: Phẫu thuật tạo hình, tái tạo và thẩm mỹ. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 15/07/2024 1635-bv-hyhn-t-c-t--5904306718349148.pdf
3 Bệnh viện đa khoa Phạm Ngọc Thạch công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ đại học các ngành: Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Y tế công cộng. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 08/07/2024 ban-cong-bo-117-bvdk-pnt--5283286362366462.pdf
4 Khoa khám bệnh chuyên khoa Ký sinh trùng thuộc Viện Sốt rét – Ký sinh trùng – Côn trùng thành phố Hồ Chí Minh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I các ngành/chuyên ngành: Xét nghiệm y học. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Cơ sở y tế 26/06/2024 bcb-195-vien-sr-kst-ct-hcm--4591922507030879.pdf
5 Bệnh viện Đại học Y Dược công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp II các ngành/chuyên ngành: Nội khoa, Ngoại khoa. - Trình độ chuyên khoa cấp I các ngành/chuyên ngành: Nội khoa. - Trình độ bác sĩ nội trú các ngành/chuyên ngành: Nội khoa, Tâm thần, Chẩn đoán hình ảnh. - Trình độ thạc sĩ các ngành: Nội khoa, Ngoại khoa. - Trình độ đại học các ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học. .., Bệnh viện 18/06/2024 bcb-co-so-kcb-dap-ung-la-co-so-huong-dan-thuc-hanh-111--3561716237510742.pdf
6 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ đại học các ngành: Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 22/05/2024 ban-cong-bo-465-bv-trung-ng-thai-nguyen--1606444312880644.pdf
7 Bệnh viện Thống Nhất công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I: Kỹ thuật Hình ảnh y học. - Trình độ bác sĩ nội trú: Y học gia đình. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 25/04/2024 bct-bv-thong-nhat_dot-5--777454567251966.pdf
8 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ đại học ngành: Kỹ thuật Phục hình răng. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm”. Bản công bố đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (văn bản số 899/BVĐHYHN-ĐT&CĐT ngày 24/04/2024) được gửi kèm Bệnh viện 24/04/2024 ban-cong-bo-899-bv-dhyhn--18320953898522.pdf
9 Bệnh viện Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I các ngành/chuyên ngành: Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Phục hồi chức năng, Nội khoa. - Trình độ đại học các ngành: Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học, Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng. Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 03/04/2024 cv-cong-bo-bvdhkthd--1612459993396479.pdf
10 Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ tiến sĩ ngành: Dược lý và Dược lâm sàng. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm. Bệnh viện 03/04/2024 bvdhyd_ban-cong-bo_lan-11_duoc-lam-sabg--1612131623068374.pdf