Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1547
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Đại học Y Dược công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp II các ngành/chuyên ngành: Nội khoa, Ngoại khoa. - Trình độ chuyên khoa cấp I các ngành/chuyên ngành: Nội khoa. - Trình độ bác sĩ nội trú các ngành/chuyên ngành: Nội khoa, Tâm thần, Chẩn đoán hình ảnh. - Trình độ thạc sĩ các ngành: Nội khoa, Ngoại khoa. - Trình độ đại học các ngành: Y khoa, Răng Hàm Mặt, Y học cổ truyền, Điều dưỡng, Kỹ thuật Xét nghiệm y học. .., Bệnh viện 18/06/2024 bcb-co-so-kcb-dap-ung-la-co-so-huong-dan-thuc-hanh-111--3561716237510742.pdf
2 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 13/6/2024 Cơ sở y tế 14/06/2024 14-6-2024-ds-signed--3074639878753495.pdf
3 Ban hành tạm thời Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai (đợt 6) Bệnh viện 07/06/2024 2305-dot-6--2732728934555440.pdf
4 Ban hành tạm thời Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu tại Bệnh viện Bạch Mai (đợt 5) Bệnh viện 24/04/2024 1545-dot-5--2732696077056473.pdf
5 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 06/5/2024 Tổ chức 05/06/2024 ds-5-2024--2438836959197575.pdf
6 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ đại học các ngành: Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 22/05/2024 ban-cong-bo-465-bv-trung-ng-thai-nguyen--1606444312880644.pdf
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 20/5/2024 Cơ sở y tế 20/05/2024 ds-phòng-khám-bnn-20-5-2024--895445719278978.pdf
8 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 06/5/2024 Tổ chức 06/05/2024 ds-cong-bo-qtmt-thang-04-2024-signed--385068215368006.pdf
9 Bệnh viện Thống Nhất công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I: Kỹ thuật Hình ảnh y học. - Trình độ bác sĩ nội trú: Y học gia đình. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 25/04/2024 bct-bv-thong-nhat_dot-5--777454567251966.pdf
10 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 29/02/2024 Cơ sở y tế 24/04/2024 ds-pḥng-khám-bnn-24-4-2024--777254237828928.pdf