Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1553
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 32-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-chiem-hoa-tinh-tuyen-quang--4021278661176326.pdf
2 Trung tâm y tế Huyện Cẩm Khê đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 31-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-cam-khe-phu-tho--4021256886411828.pdf
3 Bệnh viện Quân y 110 - Cục Hậu cần đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 30-qd-trien-khai-emr-cua-bv-110--4021245158872278.pdf
4 Trung tâm Y tế huyện Đoan Hùng, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 29-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-doan-hung-phu-tho--4021221417167856.pdf
5 Trung tâm Y tế Hạ Hòa - Sở Y tế Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 28-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-ha-hoa-tinh-phu-tho--4021208417409061.pdf
6 Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hải Phòng - Vĩnh Bảo đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 27-qd-trien-khai-emr-cua-bvdkqt-hai-phong-vinh-bao--4021193443167191.pdf
7 Trung tâm y tế huyện Lâm Thao, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 26-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-lam-thao-phu-tho--4021180952597297.pdf
8 Bệnh viện Đa khoa Thị xã Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 25-qd-trien-khai-emr-tai-bvdk-thi-xa-phu-tho-tinh-phu-tho--4021159255556006.pdf
9 Bệnh viện Tâm thần Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 24-qd-trien-khai-emr-tai-bv-tam-than-phu-tho-tinh-phu-tho--4021143982229177.pdf
10 Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 23-qd-trien-khai-emr-tai-bv-san-nhi-tinh-phu-tho--4021014976401523.pdf