Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1556
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện đa khoa Nông nghiệp – Bộ NN&PTNT đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 5-qd-trien-khai-emr-cua-bvdk-nong-nghiep-bo-nnptnt--4020609026162626.pdf
2 Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 4-qd-trien-khai-emr-cua-bvdk-tinh-phu-tho--4020571238083774.pdf
3 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 3-qd-trien-khai-emr-tai-bv-san-nhi-quang-ninh--4020526421759624.pdf
4 Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 2-qd-trien-khai-emr-cua-bvdkkv-an-giang--4020499117802501.pdf
5 Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 1-qd-trien-khai-emr-tai-bvdkqt-hai-phong--4020109264122765.pdf
6 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 25/5/2023 Tổ chức 31/05/2023 ds-cong-bo-don-vi-du-dieu-kien-qtmtld-signed--3395131633653712.pdf
7 Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và danh mục kỹ thuật đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Y Đức Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2023 18-5-2023-bv-y-duc--2204688110760422.pdf
8 Cấp đổi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Hùng Vương Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2023 18-5-2023-bv-hung-vuong-bg--2204613594493517.pdf
9 Cấp đổi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2023 18-5-2023-bv-lanq--2204561621695147.pdf
10 Danh sách cá nhân, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần thuộc các đơn vị do Bộ Y tế quản lý 26/01/2022 qd-112--2099540730755467.pdf