Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1556
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 09/5/2023 Cơ sở y tế 10/05/2023 ds-c-p-nh-t-09-5-2023-signed--1599472990156764.pdf
2 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 10.5.2023 Cơ sở đào tạo 10/05/2023 ds-c-p-nh-t-n-10-05-2023-signed--1599160432563482.pdf
3 Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 27/04/2023 bvdhyd_ban-cong-bo_lan-8--910179292134789.pdf
4 Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 27/04/2023 bcb-so-106-bvchphcnhcm--910064628064464.pdf
5 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 25/4/2023 Cơ sở đào tạo 25/04/2023 ds-c-p-nh-t-n-25-04-2023-signed--217250959725221.pdf
6 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 21/4/2023 Tổ chức 25/04/2023 ds-cong-bo-don-vi-du-dieu-kien-qtmtl-signed--217147685421440.pdf
7 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 3) Thuốc cổ truyền 25/04/2023 101-q-ydct-ngày-21-04-2023--112858264815123.pdf
8 Giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục kỹ thuật đối với bệnh viện YHCT Phúc Thượng Bệnh viện 21/04/2023 bv-phuc-thuong--7804777918868658.pdf
9 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 18/4/2023 Cơ sở đào tạo 18/04/2023 ds-c-p-nh-t-n-18-04-2023-signed--7611784384365315.pdf
10 Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương 11/04/2023 47-yhct-tw--7108768250655384.pdf