Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1554
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 31.3.2023 Tổ chức 31/03/2023 20230331-ds-cong-bo-qtmtld-signed--6224433794307738.pdf
2 Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành 22/03/2023 ban-cong-bo-102--5706593568227784.pdf
3 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 16.3.2023 20/03/2023 20230316-ds-cong-bo-don-di-du-dk-qtmtld-signed--5706290004623960.pdf
4 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 1) 08/03/2023 quy-t-nh-s-38-q-ydct-ngày-07-03-2023--4068638991328267.pdf
5 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 23/2/2023 Cơ sở đào tạo 24/02/2023 ds-c-p-nh-t-n-23-02-2023-signed--3372277591610715.pdf
6 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 17.02.2023 Tổ chức 17/02/2023 20230217-ds-cong-bo-co-so-du-dieu-kien-qtmtld-signed--2852373571486157.pdf
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 16/02/2023 Cơ sở y tế 16/02/2023 ds-c-p-nh-t-signed--2356533144514255.pdf
8 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 10/02/2023 Cơ sở y tế 10/02/2023 ds-cap-nhat-pkbnn-signed--2338591910878552.pdf
9 Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 06/02/2023 ban-cong-bo-bv-nong-nghiep--1643381662297442.pdf
10 Bệnh viện Thống Nhất công bố bổ sung là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 06/02/2023 ban-cong-bo-la-csth-cua-bv-thong-nhat-lan-4-đã-gộp--1642812268617491.pdf