Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1554
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp cập nhật 04.8.2022 Cơ sở y tế 04/08/2022 04-8-2022-dscs-bnn--6299710290208878.pdf
2 Quyết định cấp giấy phép hoạt động khám chữa bệnh của Bệnh viện Y học cổ truyền Tâm Phúc Bệnh viện 15/07/2022 174-7-2022-1934qdb-signed--4657543170940015.pdf
3 Bệnh viện Thể thao Việt Nam công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 12/07/2022 18-7-2022-co-ng-va-n-340-bvttvn--4482106765380346.pdf
4 Danh mục dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền sản xuất trong nước có giấy đăng ký lưu hành hết hiệu lực từ ngày 30/12/2021 đến trước ngày 31/12/2022 thực hiện theo quy định tại khoản 1 điều 4 nghị định số 29/2022/NĐ-CP 07/07/2022 30-6-2022-danh-muc-duoc-lieu--4050759763549611.pdf
5 Bệnh viện C Đà Nẵng công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 08/07/2022 08-7-2022-benh-vien-c_-cb-csth-cki-xn--3616085765336024.pdf
6 Bệnh viện Tuệ Tĩnh công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 04/07/2022 04-7-2022-ban-cong-bo-389-bv-tue-tinh--3335286618267417.pdf
7 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 01/7/2022 Cơ sở đào tạo 01/07/2022 01-7-2022-ds-cap-nhat-danh-sach-y-te-lao-dong--3271604188382388.pdf
8 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 10/6/2022 Cơ sở đào tạo 10/06/2022 10-6-2022-chung-nhan-y-te-lao-dong--2041829269460544.pdf
9 Danh sách tổ chức đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP, cập nhật ngày 31/5/2022 03/06/2022 03-6-2022-danh-sach-don-vi-qtmtld-cong-bo-up-he-thong-signed--939274178723906.pdf
10 Giấy chứng nhận Đủ điều kiện xét nghiệm khẳng định các trường hợp HIV dương tính của Phòng xét nghiệm HIV, Khoa Truyền máu, Bệnh viện Trung ương Huế Cơ sở y tế 20/05/2022 giay-chung-nhan-bv-tw-hue--32594849467738.pdf