Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1553
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 06/5/2024 Tổ chức 05/06/2024 ds-5-2024--2438836959197575.pdf
2 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ đại học các ngành: Kỹ thuật Hình ảnh y học, Kỹ thuật Phục hồi chức năng. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 22/05/2024 ban-cong-bo-465-bv-trung-ng-thai-nguyen--1606444312880644.pdf
3 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 20/5/2024 Cơ sở y tế 20/05/2024 ds-phòng-khám-bnn-20-5-2024--895445719278978.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 06/5/2024 Tổ chức 06/05/2024 ds-cong-bo-qtmt-thang-04-2024-signed--385068215368006.pdf
5 Bệnh viện Thống Nhất công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ chuyên khoa cấp I: Kỹ thuật Hình ảnh y học. - Trình độ bác sĩ nội trú: Y học gia đình. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm Bệnh viện 25/04/2024 bct-bv-thong-nhat_dot-5--777454567251966.pdf
6 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật 29/02/2024 Cơ sở y tế 24/04/2024 ds-pḥng-khám-bnn-24-4-2024--777254237828928.pdf
7 Danh sách các cơ sở đào tạo công bố đủ điều kiện đòa tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật 25/4/2024 Cơ sở đào tạo 25/05/2024 ds-c-p-nh-t-n-25-4-2024-signed--777056899706168.pdf
8 Danh mục thuốc cổ truyền trong nước có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến hết ngày 31/12/2024 theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 7) 26/04/2024 90-q-ydct--762110019710255.pdf
9 Bệnh viện Đại học Y Hà Nội công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành như sau: - Trình độ đại học ngành: Kỹ thuật Phục hình răng. - Tên môn học/học phần thực hành, nội dung thực hành, số lượng người thực hành có thể nhận được công bố chi tiết trong Bản công bố gửi kèm”. Bản công bố đáp ứng yêu cầu của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội (văn bản số 899/BVĐHYHN-ĐT&CĐT ngày 24/04/2024) được gửi kèm Bệnh viện 24/04/2024 ban-cong-bo-899-bv-dhyhn--18320953898522.pdf
10 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 26/03/2024 Tổ chức 03/04/2024 danh-sach-cong-bo-qtmt-thang-03-2024-signed-2-30--2133107266661130.pdf