Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1547
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Trung tâm y tế huyện Yên Phong – Bắc Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 46-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-yen-phong-bac-ninh--4021501446175494.pdf
2 Trung tâm y tế Hải Hà, Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 45-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-hai-ha-tinh-quang-ninh--4021486835690568.pdf
3 Nghệ An đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 44-qd-trien-khai-emr-cua-bv-tay-bac-tinh-nghe-an--4021471399856583.pdf
4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 43-qd-trien-khai-emr-tai-bvdk-tinh-hoa-binh--4021456582767294.pdf
5 Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Hưng Yên đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 42-qd-trien-khai-emr-tai-bvdk-hung-ha-hung-yen--4021440292002290.pdf
6 Trung tâm Y tế huyện Tam Nông, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 41-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-tam-nong-phu-tho--4021427975367185.pdf
7 Trung tâm Y tế huyện Thanh Sơn, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 40-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-thanh-son-phu-tho--4021414826716046.pdf
8 Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 39-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-tan-son-phu-tho--4021395081072557.pdf
9 Bệnh viện Y Dược cổ truyền và phục hồi chức năng tỉnh Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 38-qd-trien-khai-emr-cua-bvyhct-va-phcn-phu-tho--4021381333705639.pdf
10 Trung tâm Y tế huyện Yên Lập, Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 37-qd-trien-khai-emr-cua-ttyt-huyen-yen-lap-phu-tho--4021364896813988.pdf