Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành
Lĩnh vựcLĩnh vực Giám định y khoa
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Bệnh viện
Link kết quả Xem kết quả
Tên File bcb-so-106-bvchphcnhcm--910064628064464.pdf