Thông tin kết quả triển khai CCHC của Bộ Y tế

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN

Thứ Ba, ngày 18/09/2023 21:08

MỘT SỐ NỘI DUNG TẠI KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRẦN LƯU QUANG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI MỘT SỐ BỘ, ĐỊA PHƯƠNG VỀ CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NGÀY 16 THÁNG 11 NĂM 2023[1]

Thứ Tư, ngày 21/11/2023 21:07

ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ QUA RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ NAM

Thứ Năm, ngày 29/11/2023 21:07

TỈNH AN GIANG CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Năm, ngày 13/09/2023 21:06

ĐỀ XUẤT LÙI THỜI HẠN CHUYỂN DÙNG BỆNH ÁN ĐIỆN TỬ[1]

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 21:05

TỈNH KON TUM CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC DƯỢC, MỸ PHẨM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Bẩy, ngày 15/09/2023 21:05

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC THAY THẾ LĨNH VỰC GIÁM ĐỊNH Y KHOA THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Bẩy, ngày 08/09/2023 21:04

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC Y TẾ NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH[1]

Thứ Ba, ngày 16/10/2023 21:03

CÔNG BỐ DANH MỤC GỒM 11 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Tư, ngày 17/10/2023 21:03

TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỨC PHÍ LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 23/10/2023 21:02

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NGÃI

Thứ Tư, ngày 24/10/2023 21:01

TỈNH AN GIANG PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 23/10/2023 21:00

TỈNH THÁI NGUYÊN PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Ba, ngày 23/10/2023 21:00

TỈNH AN GIANG CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ

Thứ Tư, ngày 24/10/2023 20:59

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI, CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN

Thứ Năm, ngày 01/11/2023 20:58

CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM[1]

Thứ Bẩy, ngày 27/10/2023 20:57

KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI CÁC BỘ, NGÀNH THỜI GIAN QUA

Thứ Bẩy, ngày 27/10/2023 20:56

THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH CHỦ TRÌ PHIÊN HỌP THỨ 6 BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ

Thứ Năm, ngày 15/11/2023 20:55

ĐÁNH GIÁ VỀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP DỰA TRÊN DỮ LIỆU THEO THỜI GIAN THỰC TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN, DOANH NGHIỆP TẠI CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG[1]

Thứ Bẩy, ngày 27/10/2023 20:55

ĐỔI MỚI MÔ HÌNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ, NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA BỘ PHẬN MỘT CỬA TRONG THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Thứ Bẩy, ngày 27/10/2023 20:54