Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1502
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 21/11/2023 bc-bv-vn-cb-dong-hoi--3770640746519666.pdf
2 Thông tin cơ sở KCB triển khai bệnh án điện tử của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Bệnh viện 28/11/2023 bv-da-khoa-lạc-việt--3756490728788500.pdf
3 Thông tin cơ sở KCB triển khai bệnh án điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Bệnh viện 28/11/2023 vbdi_812_qd-bv-k-bv-đa-khoa-tỉnh-vĩnh-phúc--3756467673523993.pdf
4 Công khai đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ của Bệnh viện Bạch Mai (bổ sung) Bệnh viện 27/11/2023 4625-bcb-bv-bach-mai-duoc-cd--3663464057744677.pdf
5 Thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương – TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện 21/11/2023 quy-t-nh-công-nh-n-nguyễn-tri-phương--3145130218331987.pdf
6 Thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy của BV Phổi Yên Bái Bệnh viện 21/11/2023 q-190-trie-n-khai-badt-bv-phổi-yên-bái--3145101518646301.pdf
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 15/11/2023 Cơ sở y tế 15/11/2023 ds-c-p-nh-t-n-15-11-2023-signed-1--3077668946763111.pdf
8 Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh Bệnh viện 13/11/2023 cv-818-danh-sách-hành-ngh-bv-tu-t-nh--2478818912713020.pdf
9 Thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy của Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á – Vĩnh Long Bệnh viện 10/11/2023 3-vb-xuyên-á--2215513575830187.pdf
10 Thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy của Bệnh viện Mắt Phú Thọ Bệnh viện 10/11/2023 8-bv-mat-phú-thọ--2215447215973119.pdf