Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1554
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 3-qd-trien-khai-emr-tai-bv-san-nhi-quang-ninh--4020526421759624.pdf
2 Bệnh viện đa khoa khu vực An Giang đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 2-qd-trien-khai-emr-cua-bvdkkv-an-giang--4020499117802501.pdf
3 Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 09/06/2023 1-qd-trien-khai-emr-tai-bvdkqt-hai-phong--4020109264122765.pdf
4 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật ngày 25/5/2023 Tổ chức 31/05/2023 ds-cong-bo-don-vi-du-dieu-kien-qtmtld-signed--3395131633653712.pdf
5 Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và danh mục kỹ thuật đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Y Đức Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2023 18-5-2023-bv-y-duc--2204688110760422.pdf
6 Cấp đổi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Y học cổ truyền Hùng Vương Bắc Giang Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2023 18-5-2023-bv-hung-vuong-bg--2204613594493517.pdf
7 Cấp đổi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đối với Bệnh viện Y học cổ truyền LanQ Bệnh viện Y học cổ truyền 19/05/2023 18-5-2023-bv-lanq--2204561621695147.pdf
8 Danh sách cá nhân, tổ chức giám định pháp y, pháp y tâm thần thuộc các đơn vị do Bộ Y tế quản lý 26/01/2022 qd-112--2099540730755467.pdf
9 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 09/5/2023 Cơ sở y tế 10/05/2023 ds-c-p-nh-t-09-5-2023-signed--1599472990156764.pdf
10 Danh sách các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ chứng nhận chuyên môn về y tế lao động, cập nhật ngày 10.5.2023 Cơ sở đào tạo 10/05/2023 ds-c-p-nh-t-n-10-05-2023-signed--1599160432563482.pdf