Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1488
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 26/4/2021 28/04/2021 20210427-danh-sach--3393402963725873.pdf
2 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp Cơ sở y tế 02/04/2021 danh-sach-pkbnn-01-4--1058266660232499.pdf
3 Thông tin bổ sung về đơn vị kiểm nghiệm: Trung tâm kiểm định và khảo nghiệm thuốc BVTV phía Bắc Tổ chức 01/04/2021 26-3-2021-cb-kn-lan-thu-2-signed--955472848815504.pdf
4 1.009346 Xét tặng giải thưởng Đặng Văn Ngữ trong lĩnh vực Y tế dự phòng 11/03/2021
5 1.009249 Xét tặng giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông về công tác y dược cổ truyền 11/03/2021
6 1.001545 Miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 11/03/2021
7 2.000704 Bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế 11/03/2021
8 1.001566 Tặng Kỷ niệm chương ''Vì sự nghiệp dân số'' 11/03/2021
9 1.001597 Tặng Kỷ niệm chương "Vì sức khỏe nhân dân'' 11/03/2021
10 1.001657 Tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho tập thể 11/03/2021