Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1525
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 29/12/2023 1048-cd-qđ-v-v-sử-dụng-và-lưu-trữ-hs-bệnh-án-điện-tử-thay-cho-hồ-sơ-bệnh-án-giấy-hòe-nhai--645263069481165.pdf
2 Bệnh viện Đa khoa Móng Cái đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 29/12/2023 2023-12-08-1611_qd-ttyt-trien-khai-badt-tai-ttyt-mong-cai--645209278590893.pdf
3 Bệnh viện Nội tiết Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 27/12/2023 ban-cong-bo-bv-noi-tiet-trung-uong--605618021707557.pdf
4 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 28/12/2023 signed-signed-quyet-dinh-trien-khai-benh-an-dien-tu-phúc-yên-vĩnh-phúc--542669853387210.pdf
5 Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông- Công ty TNHH Lương thực Miền Trung đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 28/12/2023 bv-da-khoa-của-đông--542528705111176.pdf
6 Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 signed-signed-quyet-dinh-trien-khai-benh-an-dien-tu-phúc-yên-vĩnh-phúc--542459871270471.pdf
7 Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương- Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 28/12/2023 2426-qđ-triển-khai-hồ-sơ-bệnh-án-điện-tử-yhv-bv-hùng-vương--542427287928390.pdf
8 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 774-qđ-triển-khai-badt-bv-đa-khoa-cẩm-phả--542347189086409.pdf
9 Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Bình đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 quyet-dinh-su-dung-benh-an-dien-tu-24-11-y-học-cổ-truyền-thái-bình--542317231557230.pdf
10 Bệnh viện 199 Bộ Công an đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 qđ-badt-_bv199--542268697784968.pdf