Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1554
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Đa khoa Móng Cái đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 29/12/2023 2023-12-08-1611_qd-ttyt-trien-khai-badt-tai-ttyt-mong-cai--645209278590893.pdf
2 Bệnh viện Nội tiết Trung ương công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 27/12/2023 ban-cong-bo-bv-noi-tiet-trung-uong--605618021707557.pdf
3 Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên- tỉnh Vĩnh Phúc đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 28/12/2023 signed-signed-quyet-dinh-trien-khai-benh-an-dien-tu-phúc-yên-vĩnh-phúc--542669853387210.pdf
4 Bệnh viện Đa khoa Cửa Đông- Công ty TNHH Lương thực Miền Trung đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 28/12/2023 bv-da-khoa-của-đông--542528705111176.pdf
5 Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 signed-signed-quyet-dinh-trien-khai-benh-an-dien-tu-phúc-yên-vĩnh-phúc--542459871270471.pdf
6 Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương- Phú Thọ đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT 28/12/2023 2426-qđ-triển-khai-hồ-sơ-bệnh-án-điện-tử-yhv-bv-hùng-vương--542427287928390.pdf
7 Bệnh viện Đa khoa Cẩm Phả đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 774-qđ-triển-khai-badt-bv-đa-khoa-cẩm-phả--542347189086409.pdf
8 Bệnh viện Y học Cổ truyền Thái Bình đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 quyet-dinh-su-dung-benh-an-dien-tu-24-11-y-học-cổ-truyền-thái-bình--542317231557230.pdf
9 Bệnh viện 199 Bộ Công an đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/12/2023 qđ-badt-_bv199--542268697784968.pdf
10 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 11/12/2023 12/12/2023 ds-c-p-nh-t-ngày-11-12-2023-signed--99287486177341.pdf