Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1534
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 29/08/2023 bcb-841-bv-t-thai-nguyen--3043545053021318.pdf
2 Bệnh viện Phụ sản Trung ương công bố bổ sung đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 29/08/2023 ban-cong-bo-1314_25-8-2023-bv-phu-san-tw--3042844016730413.pdf
3 Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 24/08/2023 bvqy-175-cong-bo--2610786831498711.pdf
4 Công bố Danh mục thuốc cổ truyền, vị thuốc cổ truyền, dược liệu có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng theo quy định tại khoản 1 điều 3 nghị quyết số 80/2023/QH15 ngày 09/01/2023 của Quốc hội (đợt 4) 21/08/2023 21-8-2023-qd-danh-muc-dot-4--2357691662280804.pdf
5 Bệnh viện Đa khoa Vân Đình – TP Hà Nội về việc sử dụng và lưu trữ hồ sơ bệnh án điện tử (EMR) Bệnh viện 15/08/2023 3088-su-du-ng-va-lu-u-tru-ho-so-be-nh-a-n-ie-n-tu-emr-ta-i-be-nh-vie-n-a-khoa-va-n-i-nh_0001_0001_0001--1819798449852617.pdf
6 Danh sách đăng ký người hành nghề tại bệnh viện YHCT Trung ương BV YHCT TW 09/08/2023 cv-165-bv-yhct-tw--1314645811824846.pdf
7 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 02/8/2023 Cơ sở y tế 03/08/2023 ds-c-p-nh-t-n-02-8-2023-signed--1120325117782851.pdf
8 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 28/7/2023 01/08/2023 ds-cong-bo-thang-7-signed--778396706029946.pdf
9 Bệnh viện Bệnh viện Đa khoa Đức Minh triển khai bệnh án điện tử (ERM) thay thế hồ sơ bệnh án giấy Bệnh viện 28/07/2023 qđ-106-2023-1--275281853071425.pdf
10 Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT Bệnh viện 28/07/2023 qd_978-001--275003304357278.pdf