Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Tìm kiếm


Danh sách kết quả dịch vụ hành chính công
Tổng số bản ghi: 1554
STT Ký hiệu văn bản Tên tổ chức Ngày cập nhật Tên File
1 Danh sách tổ chức công bố đủ điều kiện Quan trắc môi trường lao động theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP và Nghị định 140/2018/NĐ-CP cập nhật 30/11/2023 Tổ chức 05/12/2023 danh-sach-cong-bo-05-12--4615988452807944.pdf
2 Công bố bổ sung đủ điều kiện khảo nghiệm chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Viện Pasteur Nha Trang Viện 24/11/2023 24-11-2023-vien-pastuer-nha-trang--4363183607588127.doc
3 Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cu Ba Đồng Hới công bố đáp ứng yêu cầu để tổ chức đào tạo thực hành Bệnh viện 21/11/2023 bc-bv-vn-cb-dong-hoi--3770640746519666.pdf
4 Thông tin cơ sở KCB triển khai bệnh án điện tử của Bệnh viện Hữu nghị Lạc Việt Bệnh viện 28/11/2023 bv-da-khoa-lạc-việt--3756490728788500.pdf
5 Thông tin cơ sở KCB triển khai bệnh án điện tử của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc Bệnh viện 28/11/2023 vbdi_812_qd-bv-k-bv-đa-khoa-tỉnh-vĩnh-phúc--3756467673523993.pdf
6 Công khai đáp ứng yêu cầu là cơ sở thực hành trong đào tạo khối ngành sức khoẻ của Bệnh viện Bạch Mai (bổ sung) Bệnh viện 27/11/2023 4625-bcb-bv-bach-mai-duoc-cd--3663464057744677.pdf
7 Thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương – TP. Hồ Chí Minh Bệnh viện 21/11/2023 quy-t-nh-công-nh-n-nguyễn-tri-phương--3145130218331987.pdf
8 Thông tin cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy của BV Phổi Yên Bái Bệnh viện 21/11/2023 q-190-trie-n-khai-badt-bv-phổi-yên-bái--3145101518646301.pdf
9 Danh sách các cơ sở y tế được cấp phép khám, điều trị bệnh nghề nghiệp, cập nhật ngày 15/11/2023 Cơ sở y tế 15/11/2023 ds-c-p-nh-t-n-15-11-2023-signed-1--3077668946763111.pdf
10 Danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện Tuệ Tĩnh Bệnh viện 13/11/2023 cv-818-danh-sách-hành-ngh-bv-tu-t-nh--2478818912713020.pdf