Truy cập nội dung luôn

Kết quả dịch vụ hành chính công

Ký hiệu văn bản Trung tâm y tế huyện Chiêm Hóa - Tuyên Quang đã đáp ứng triển khai bệnh án điện tử không sử dụng bệnh án giấy theo quy định tại Thông tư số 46/2018/TT-BYT
Lĩnh vựcLĩnh vực Danh sách Giám định viên Pháp y, Pháp y tâm thần
Cấp Cấp trung Æ°Æ¡ng
Tên tổ chức Bệnh viện
Link kết quả Xem kết quả
Tên File 32-qd-trien-khai-emr-tai-ttyt-huyen-chiem-hoa-tinh-tuyen-quang--4021278661176326.pdf